Studijní programy / B-ARB Arboristika / Fytopatologická praktika
Kód předmětu:FYTP
Název v jazyce výuky:Fytopatologická praktika
Název česky:Fytopatologická praktika
Název anglicky:Practical Seminar of Phytopathology
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr:LS 2018/2019 - LDF
Vyučující:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Dagmar Palovčíková (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Seznámit se s praktickou determinaci mikroskopickými a laboratorními metodami původců houbových chorob dřevin, poruch nebo poškození biotickými škůdci dřevin. Předmět je zaměřen na praktické procvičení mikroskopické techniky a kultivačních metod, jejich aktivní využití studenty při zpracování svých závěrečných prací.
Obsah předmětu:
1.1.Systém a morfologie hub (dotace 0/2)
a.Základní charakteristika - buňka, hyfa, mycelium, spory a plodnice
b.Houby a houbám podobné organismy, systém hub
c.Charakteristika vybraných taxonů

2.2. Optická mikroskopie (dotace 0/4)
a.Princip a složení mikroskopů
b.Metody v mikroskopii, určení optických konstant, měření velikosti objektů, bezpečnost práce
c.Druhy mikroskopů, pomocné mikroskopické přístroje
d.Praktická mikroskopie ve fytopatologii
e.Zobrazování mikroskopovaných objektů (kreslení, fotografie, projekce, softwer)
f.Tvorba protokolů a determinace

3.3. Sběr a zpracování materiálu pro mikroskopii (dotace 0/4)
a.Histologická technika a tvorba preparátů
b.Speciální techniky - barvení, řezání
c.Uchování a evidence preparátů

4.4. Izolace patogenů a kultivace v laboratorních podmínkách (dotace 0/4)
a.Vybavení laboratoře, bezpečnost práce
b.Základní metody a substráty pro izolace
c.Kultivace konkrétních patogenů

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost rozhodovat
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost rozlišit druhy organismů důležité v lesnictví pro různé typy managementu
-Schopnost samostatné práce s mikroskopem
-Schopnost zhodnotit zdravotni stav dřevin

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet je udělen za zpracování protokolů z praktických cvičení v požadované kvalitě a formě, minimum je 3 (60%) správně určené a popsané protokoly (z celkových zpracovaných 5 protokolů)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení14 h
laboratorní práce14 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení28 h
příprava na průběžný test14 h
zpracování protokolů14 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • BUTIN, H. Tree diseases and disorders: causes, biology, and control in forest and amenity trees. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1995. 252 s. ISBN 0-19-854932-6.
  • Plant pathology. 5. vyd. Burlington: Elsevier Academic Press, 2005. 922 s. ISBN 978-0-12-044565-3.
  • NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 3. vyd. Praha: Brázda, 1998. 287 s. ISBN 80-209-0275-9.
  • HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných foto. 3. vyd. Praha: Brázda, 2001. 289 s. ISBN 80-209-0297-X.
  • PŘÍHODA, A. Lesnická fytopatologie. 1. vyd. Praha: SZN, 1959. 363 s. Lesnická knihovna.
  • KŮDELA, V. a kol. Obecná fytopatologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 387 s. ISBN 80-200-0156-5.
  • Field and Laboratory Guide to Tree Pathology. 2. vyd. San Diego: Academic Press, 1997. 358 s. ISBN 0-12-103982-X.
  • Diseases of trees and shrubs. 2. vyd. London: Cornell University, 2005. 660 s. ISBN 978-0-8014-4371-8.