Studijní programy / B-ARB Arboristika / CAD pro závěrečné práce
Kód předmětu:CADZP
Název v jazyce výuky:CAD pro závěrečné práce
Název česky:CAD pro závěrečné práce
Název anglicky:CAD for the Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:Sklad LDF - LDF
Vyučující:Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s využíváním programu AutoCAD ke kreslení, editaci a tisk vektorových dat pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled potřebný pro tvorbu výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student znalosti prostředí programu AutoCAD, schopnost zpracovávat technické výkresy v digitální podobě a aplikovat získané poznatky při zpracování závěrečných prací.
Obsah předmětu:
1.1. Seznámení se s metodami kreslení v programovém vybavení AutoCad
2. Souřadné systémy, jednotky, kreslení objektů ve 2D
3. Základní kreslící nástroje
4. Editace čar, šrafování, pás karet,
5. Kótování, zobrazení
6. Práce s pomůckami, hladiny nastavení
7. Práce v modelovém prostoru I - bloky
8. Práce v modelovém prostoru II - možnosti modifikací
9. Tvorba výkresu, práce s textem
10. Práce na samostatném dílčím zadání 1.
11. Práce s rozvržením
12. Práce na samostatném dílčím zadání 2.
13. Možnosti a nastavení tisku
14. Sdílení dat mezi programem AutoCAD a dalšími aplikacemi
(dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost zpracovávat technické výkresy v digitální podobě.
-Schopnost využívat program AutoCAD ke kreslení, editaci, tisku vektorových dat
-Znalost prostředí programu AutoCAD.
-Způsobilost používat AutoCAD při vytváření projektové dokumentace.

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět bude ukončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě vypracování konkrétních výkresů stavebních objektů a konstrukčních detailů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení28 h0 h
konzultace0 h10 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení0 h20 h
zpracování projektů56 h54 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2010 a 2011. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 431 s. Názorný průvodce. ISBN 978-80-251-3120-6.
  • FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.
Doporučená literatura
  • Autocad 2012 & autocad lt 2012 bible. 1. vyd. Indianapolis, IN: Wiley Pubishing, Inc., 2011. 1254 s. ISBN 978-1-118-02221-4.
  • Tutorial guide to AutoCAD 2012. Mission, Kan.: SDC Publications, 1 s. ISBN 978-1-58503-643-1.