Studijní programy / B-ARB Arboristika / Odborný jazyk 1 - němčina
Kód předmětu:OJNI
Název v jazyce výuky:Deutsch für Holz- und Forstingenieure, Teil 1
Název česky:Odborný jazyk 1 - němčina
Název anglicky:German for Specific Purpose 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - LDF
Vyučující:PhDr. Jitka Sýkorová (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - němčina - zkouška nebo Světový jazyk 2 - němčina
Zaměření předmětu:Seznámit se s odbornou slovní zásobou a naučit se překládat středně obtížný odborný text.
Obsah předmětu:
1.Dřeviny, jehličnany, listnaté stromy (dotace 2/0) (dotace 2/0)
2.Nauka o dřevě (dotace 2/0) (dotace 2/0)
3.Biotické a abiotocké faktory a jejich negativní, ale i pozitivní vlivy (dotace 2/0) (dotace 2/0)
4.Chemické složky dřeva (dotace 2/0) (dotace 2/0)
5.Mechanické vlastnosti dřeva (dotace 2/0) (dotace 2/0)
6.Povrchová úprava dřeva (dotace 2/0) (dotace 2/0)
7.Dřevoobráběcí stroje (dotace 2/0) (dotace 2/0)
8.Přeprava dříví a pilařský závod (dotace 2/0) (dotace 2/0)
9.Dřevní materiál, materiál na bázi dřeva (dotace 2/0) (dotace 2/0)
10.Dřevostavby (dotace 2/0) (dotace 2/0)
11.Architektonické styly, funkcionalismus v Brně (dotace 2/0) (dotace 2/0)
12.Styly v nábytkářství, současné trendy (dotace 2/0) (dotace 2/0)
13.Les - definice, funkce lesa, lesy zvláštního určení (dotace 2/0) (dotace 0/0)
14.Dřeviny, jehličnany, listnaté stromy (dotace 2/0) (dotace 0/0)
15.Nauka o dřevě (dotace 2/0) (dotace 0/0)
16.Půda, hnojení; srážky (dotace 2/0) (dotace 0/0)
17.Popis polesí, prezentace lesnické firmy (dotace 2/0) (dotace 0/0)
18.Lesnické školky, zalesňování, pěstění lesa, probírky (dotace 2/0) (dotace 0/0)
19.Arboristika, ekofyziologie dřevin (dotace 2/0) (dotace 0/0)
20.Strom využitelný ve městě; biotické a abiotické faktory; antropické vlivy (dotace 2/0) (dotace 0/0)
21.Les jako biocenóza-zvěř;botanika,základní názvosloví (dotace 2/0) (dotace 0/0)
22.Lesní těžba (dotace 2/0) (dotace 0/0)
23.Lesní mechanizace (dotace 2/0) (dotace 0/0)
24.Ekologie, ekologické hospodaření, les výběrový (dotace 2/0) (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost samostatné práce
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury němčiny
-Charakteristika odborného stylu
-Práce s odborným textem
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Specifika odborného překladu
-Znalost odborné slovní zásoby

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test
60% úspěšnost
Powerpointová prezentace
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška24 h10 h
konzultace0 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku4 h10 h
příprava na průběžné hodnocení0 h4 h
Celkem28 h28 h

Základní literatura
  • Fachbuch für Forstwirtschaft. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. 94 s. ISBN 80-7157-962-9.
  • SPANNAGEL, F. Der Möbelbau: Ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer . Ravensburg: Otto Meier Verlag, 1936. 352 s.
  • HUBER, H. -- DITTRICH, H. Handbuch der Kunststoffverarbeitung im Möbelbau und Innenausbau. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1976. 224 s. ISBN 3-421-02486-3.