Studijní programy / B-ARB Arboristika / Choroby dřevin a rostlinolékařství
Kód předmětu:CHDAR
Název v jazyce výuky:Choroby dřevin a rostlinolékařství
Název česky:Choroby dřevin a rostlinolékařství
Název anglicky:Tree Pathology and Phytosanitary Regulations
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru); kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru)
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský
Semestr:ZS 2019/2020 - LDF
Vyučující:Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (garant)
Ing. Dagmar Palovčíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit s působením biotických a abiotických agens na dřevinu v konceptu stresové ekologie, Záměrem je přesně identifikovat stresory se zaměřením na houbové patogeny, jejich vzájemné intereakce, kooperace, identifikovat primární a sekundární faktory, které ovlivňují zdravotní stav dřevin jako základ navržení ozdravných opatření pro zlepšení zdravotního stavu dřevin v rámci platné legislativy.
1. Koncept zdravotního stavu dřevin
2. Rostlinolékařská legislativa ve vztahu k arboristice; národní a mezinárodní legislativa, povinnosti pro správce zeleně
3. Identifikační metody v rostlinolékařství; symptomatické metody, mikroskopie, biochemické metody, DNA metody, diagnostická služba
4. Hlavní skupiny původců chorob dřevin
5. Choroby kořenů -- dřevní houby a plísně z rodu Phytophthora
6. Choroby kmenů -- dřevní houby
7. Vaskulární mykózy -- ophiostomatální houby
8. Choroby asimilačního aparátu dřevin -- padlí, sypavky, listové skvrnitosti
9. Choroby kambia -- původci korních nekróz
10. Hlavní choroby jehličnatých dřevin a jejich úloha v arboristice -- hniloby, vaskulární mykózy, choroby letorostů, choroby asimilačního aparátu
11. Hlavní choroby listnatých dřevin a jejich úloha v arboristice . hniloby
12. Hlavní choroby listnatých dřevin a jejich úloha v arboristice -- vaskulátrní mykózy, choroby asimilačního aparátu
13. Háďátka na dřevinách
14. Aktuální problémy zdravotního stavu dřevin
15. Invazivní druhy houbových patogenů, karanténní choroby, riziko zavlečení nových druhů patogenů
Obsah předmětu:
1.Choroby dřevin (dotace 3/1)
a.a. Etiologie bionóz
b. Biotické interakce
c. Infekční cykly
d. Reakce rostliny na infekční agens
e. Genetika vzájemného vztahu hostitel - patogen
f. Podmínky vzniku a rozvoje choroby
g. Epidemiologie, princip náhlého patogena
h. Metody determinace původců chorob (habituální diagnostika, makroskopické znaky patogena, mikroskopické znaky patogena, biochemické metody diagnostiky, PCR metody)
i. Klimatické změny a dopad na dřevinnou vegetaci

2.2. Choroby dřevin (dotace 14/24) (dotace 7/12)
a.a. Symptomatika
b. Predispoziční faktory
c. Rozklad dřeva dřevokaznými houbami
d. Choroby semen
e. Choroby semenáčků a sazenic
f. Choroby kořenů
g. Choroby kmene
h. Choroby asimilačního aparátu
i. Dřevní houby
j. Vaskulární mykózy
k. Choroby listnáčů
l. Choroby konifer
m. Karanténní choroby

3.3. Rostlinolékařství Základy ochrany dřevin (dotace 2/1)
a.a. Základy rostlinolékařství
b. Mezinárodní rostlinolékařská péče, EPPO, legislativa Evropské komise
c. Národní legislativa
d. Přehled účinných látek ochranných prostředků
e. Registrace přípravků
f. Zásady použití ochranných prostředků

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Kompetence a schopnosti nutné pro provádění kontroly bezpečnosti stromů
-Schopnost interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost pečovat o dřeviny s ohledem na jejich ekofyziologické a estetické charakteristiky
-Schopnost poznávat, určovat, rozlišovat a zařazovat do systému různé biotické a abiotické objekty
-Schopnost řešit komplexy problémů
-Znalost domácích a běžných pěstovaných druhů dřevin
-Způsobilost určovat hodnotu dřevin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Praktická zkouška poznávání 60 druhů patogenů dle vzorků, identifikace příčin vzniku choroby.
Ústní zkouška studenti zpracovávají vstupni test v rozmezi 45 minut, uspesni studenti pak postupuji do ústní části, kterí trvá 60 minut.
1. Koncept zdravotního stavu dřevin
2. Rostlinolékařská legislativa ve vztahu k arboristice; národní a mezinárodní legislativa, povinnosti pro správce zeleně
3. Identifikační metody v rostlinolékařství; symptomatické metody, mikroskopie, biochemické metody, DNA metody, diagnostická služba
4. Hlavní skupiny původců chorob dřevin
5. Choroby kořenů -- dřevní houby a plísně z rodu Phytophthora
6. Choroby kmenů -- dřevní houby
7. Vaskulární mykózy -- ophiostomatální houby
8. Choroby asimilačního aparátu dřevin -- padlí, sypavky, listové skvrnitosti
9. Choroby kambia -- původci korních nekróz
10. Hlavní choroby jehličnatých dřevin a jejich úloha v arboristice -- hniloby, vaskulární mykózy, choroby letorostů, choroby asimilačního aparátu
11. Hlavní choroby listnatých dřevin a jejich úloha v arboristice . hniloby
12. Hlavní choroby listnatých dřevin a jejich úloha v arboristice -- vaskulátrní mykózy, choroby asimilačního aparátu
13. Háďátka na dřevinách
14. Aktuální problémy zdravotního stavu dřevin
15. Invazivní druhy houbových patogenů, karanténní choroby, riziko zavlečení nových druhů patogenů
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h28 h
cvičení28 h0 h
odborná exkurze16 h0 h
konzultace0 h16 h
Samostudium
příprava na zkoušku48 h60 h
příprava na průběžné hodnocení20 h36 h
Celkem140 h140 h

Základní literatura
  • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
  • NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 3. vyd. Praha: Brázda, 1998. 287 s. ISBN 80-209-0275-9.
  • HARTMANN, G. -- BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Atlas poškození lesních dřevin: diagnóza škodlivých činitelů a vlivů : 517 barevných foto. 3. vyd. Praha: Brázda, 2001. 289 s. ISBN 80-209-0297-X.
  • NIENHAUS, F. -- BUTIN, H. Farbatlas Gehölzkrankenheiten: Ziersträucher und Parkbäume. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1992. 287 s. ISBN 3-8001-4088-8.
  • BUTIN, H. -- NIENHAUS, F. Farbatlas Gehölzkrankheiten: Ziersträucher und Parkbäume. 3. vyd. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer, 2003. 287 s. ISBN 3-8001-3874-3.
  • Infectious forest diseases. 641 s. ISBN 978-1-78064-040-2.
  • HARTMANN, G. -- NIENHAUS, F. -- BUTIN, H. Farbatlas Waldschäden : Diagnose von Baumkrankheiten. 2. vyd. Stuttgart: Ulmer Verlag, 1995. 288 s. ISBN 3-8001-3351-2.
  • BUTIN, H. Krankheiten der Wald- und Parkbäume : Diagnose - Biologie - Bekämpfung. 3. vyd. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1996. 261 s. ISBN 3-13-639003-2.
  • BUTIN, H. Tree diseases and disorders: causes, biology, and control in forest and amenity trees. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1995. 252 s. ISBN 0-19-854932-6.