Studijní programy / B-ARB Arboristika / Odborný jazyk 2 - němčina
Kód předmětu:ONJZ
Název v jazyce výuky:Deutsch für Holzingenieure, Teil 2
Název česky:Odborný jazyk 2 - němčina
Název anglicky:German for Specific Purpose 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - LDF
Vyučující:PhDr. Jitka Sýkorová (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:Odborný jazyk 1 - němčina
Zaměření předmětu:Zvládnutí německé odborné terminologie v oblasti lesního hospodářství.Zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce, seznámit se s odbornou slovní zásobou, naučit se překládat středně obtížný odborný text.
Obsah předmětu:
1.Biotické a abiotické škodlivé faktory lesa (dotace 0/2)
2.Ochrana lesa (dotace 0/2)
3.Pěstění lesa (dotace 0/2)
4.Probírka (dotace 0/2)
5.Lesnické stavby (dotace 0/2)
6.Lesní školky (dotace 0/2)
7.Funkce lesa (dotace 0/2)
8.Stanovištní podmínky (dotace 0/2)
9.Zvěř volně žijící (dotace 0/2)
10.Chov zvěře a lov (dotace 0/2)
11.Lovečtí psi (dotace 0/2)
12.Ochrana životního prostředí, revitalizace (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-interpersonální dovednosti
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost samostatné práce
-uvědomění si konceptu kvality
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-gramatické struktury němčiny
-Charakteristika odborného stylu
-Práce s odborným textem
-Rozvíjení schopnosti písemné komunikace v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Rozvíjení schopnosti písemného projevu v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost porozumět odborně zaměřenému textu v cizím jazyce
-Specifika odborného překladu
-Znalost odborné slovní zásoby

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ústní zkouška
Povinná 80% aktivní účast na cvičeních
50minutový písemný test
60% úspěšnost
Powerpointová prezentace
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení28 h4 h
konzultace5 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku10 h14 h
příprava na průběžné hodnocení5 h10 h
příprava na průběžný test0 h10 h
příprava prezentace8 h8 h
Celkem56 h56 h

Základní literatura
  • MATUŠKOVÁ, J. Fachbuch für Forstwirtschaft. Brno: MZLU, 2006. 94 s. ISBN 80-7157-962-9.
  • Němčina pro posluchače dřevařského oboru LDF MZLU v Brně. 1. vyd. Brno: MZLU, 1999. 146 s. ISBN 80-7157-177-6.
  • SPANNAGEL, F. Der Möbelbau: Ein Fachbuch für Tischler, Architekten und Lehrer . Ravensburg: Otto Meier Verlag, 1936. 352 s.
  • HUBER, H. -- DITTRICH, H. Handbuch der Kunststoffverarbeitung im Möbelbau und Innenausbau. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1976. 224 s. ISBN 3-421-02486-3.