Studijní programy / B-ARB Arboristika / Včelařství K
Kód předmětu:VCELK
Název v jazyce výuky:Včelařství K
Název česky:Včelařství K
Název anglicky:Apiculture K
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:kombinovaná, 8/7
(kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Shodný s cílem předmětu Včelařství - denní studium.
Obsah předmětu:
1.Současnost včelařství a jeho význam pro společnost (dotace 1/0)
2.Biologie včely medonosné (dotace 4/5)
3.Zootechnika včely medonosné (dotace 6/3)
4.Včelí pastva a kočování se včelstvy (dotace 0/2)
5.Výživa a krmení včely medonosné (dotace 0/2)
6.Základní charakteristika včelích produktů (dotace 2/4)
7.Nemoci, škůdci a otravy včel (dotace 3/4)
8.Původ a vznik včel a hospodářsky významné rody a druhy nadčeledi Apoidea (dotace 2/0)
9.Základy genetiky a plemenitby včely medonosné (dotace 3/0)
10.Včela opylovatel entomofilních plodin (dotace 3/0)
11.Chov a využití čmeláků a samotářských včel alternativní opylovatelé (dotace 3/0)
12.Historie včelařství (dotace 1/0)
13.Seminární cvičení (dotace 0/2)
14.Prohlídka včelstev - během semestru podle vývoje včelstev postupně tři prohlídky (dotace 0/6)
15.Syllabus podrobně na URL: http://user.mendelu.cz/apridal/syllabus.htm (dotace 0/0)

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet a zkouška
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhKombinované studium
Přímá výuka
cvičení1 h
seminář2 h
práce v terénu2 h
konzultace7 h
projektová práce2 h
Samostudium
příprava na zkoušku95 h
příprava na průběžné hodnocení2 h
příprava na průběžný test2 h
příprava prezentace5 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe7 h
zpracování protokolů5 h
zpracování projektů5 h
zpracování seminární práce5 h
Celkem140 h

Doporučená literatura
  • Graham J.M. (ed.) 1992: The Hive and the Honey Bee. Dadant & Sons, Illinois, 1324 pp.
  • Shodné s předmětem Včelařství - denní studium.