Studijní programy / B-TO Technologie odpadů
Program: B-TO Technologie odpadů
Obor: B-TO-OH Odpadové hospodářství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor je zaměřen na všechny technologie materiálového a energetického využití odpadů, případně technologie zneškodnění odpadů. Základem studia jsou disciplíny teoretického základu, disciplíny rozvíjející teoretický základ a hlavně profilové disciplíny, které vytvářejí základ pro uplatnění v oboru Odpadové hospodářství.
Studijní výstupy: Absolventi jsou kompetentní řídit a provozovat procesy v technologiích odpad. hospod., skládkování, nakládání s komunálním odpadem a recyklace odpadů, předcházení vzniku odpadů, zaváděním systému environmentálního managementu a čistší produkce ve všech odvětvích hospodářství i v komunální sféře.
Studenti získají profesní znalosti a odbornou způsobilost v souvisejících oblastech jako jsou laboratorní měřicí technika pro odpadové hospodářství, termické využití odpadů a biomasy, technologie čištění odpadních vod, technologická zařízení staveb pro odpadové hospodářství.
Absolvent má znalosti a kompetence praktického uplatnění legislativy odpadového hospodářství a legislativy navazující na ochranu ovzduší, vody, půdy, krajiny a životního prostředí.
Absolvent je kompetentní osobou pro navrhování a systematické projektování technologií odpadového hospodářství.
Absolvent je kompetentní vykonávat funkci odpadového hospodáře ve smyslu platných právních předpisů.
Uplatnění absolventů:Absolventi se uplatňují v podnikatelské sféře jako řídící pracovníci ve funkci "Odpadový hospodář" ve smyslu Zákona o odpadech. Uplatnění nacházejí ve veřejné správě a v poradenských a konzultačních organizacích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIOLKBiologie Kzkouška6
CAA-CKChemie anorganická a analytická - CV Kzápočet2
CAA-PKChemie anorganická a analytická - P Kzkouška4
MT-KMatematika Kzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYZ1KFyzika I Kzkouška6
COR-CKChemie organická - CV Kzápočet2
COR-PKChemie organická - P Kzkouška4
STZPDKStatistické zpracování dat Kzkouška4
SVJAZKSvětový jazyk Kzkouška2
VMTKVyšší matematika Kzkouška6
ZASKZáklady strojnictví Kzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBIOH-CKBiochemie v OH - CV Kzápočet2
CBIOH-PKBiochemie v OH - P Kzkouška4
FYZ2KFyzika II Kzkouška6
TRMKTermomechanika Kzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISOHKInformační systémy v OH Kzkouška6
LOHKLegislativa OH Kzkouška8
METEKMechanika tekutin Kzkouška6
MRTOHKMěření a řízení technologií OH Kzkouška5
MIKRBKMikrobiologie Kzkouška6
OTAJKOdborný jazyk - OH Kzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOMOS1KKomunální odpady a skládkování 1 Kzkouška6
EKOKPodniková ekonomika Kzkouška5
SOHKStavby pro OH Kzkouška5
TRZO1KTermické zpracování odpadů 1 Kzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
BZOD1KBiologické zpracování odpadů I Kzkouška6
CCOV1KČištění a čistírny odpadních vod 1 Kzkouška7
MOHKManipulace v OH Kzkouška4
TBETKTechnika bioenergetických transformací Kzkouška5
VYPTKVýpočetní technika Kzápočet4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
ESCHZKEkologické systémy chovu zvířat Kzkouška5
PUDZKPůdoznalství Kzkouška6
RPSDKRozvoj psychosociálních dovedností Kzápočet2
SKTOHKServis a komerce v OH Kzkouška5
TEZN3KTechnické znalectví 3 Kzkouška5
ZABUKZařízení budov Kzkouška5
ZETEKZemědělské techniky Kzkouška5