Studijní programy / B-AGB Agrobiologie
Program: B-AGB Agrobiologie
Obor: B-AGB-VS Všeobecné zemědělství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné výroby a mechanizace. V průběhu studia se posluchači seznámí s komplexní problematikou zemědělské prvovýroby, řízením podniku a finalizací živočišných a rostlinných produktů. Opomenut není ani komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií zajistit trvale udržitelný rozvoj zemědělství. Po úspěšném ukončení studia mají absolventi možnost širšího uplatnění a mohou se prosadit nejenom v regionech, ale také v národní a mezinárodní sféře.
Studijní výstupy: Absolventi získají schopnost aktivně ovlivňovat výsledky hospodaření zemědělského podniku.
Absolventi mají schopnost navrhovat řešení v oblasti ekonomiky zemědělského podniku.
Jsou schopni syntetizovat poznatky rostlinné a živočišné výroby.
Absolventi mají schopnost uplatnit zemědělské komodity na evropských trzích.
Absolventi získají znalosti mechanizačních postupů v rostlinné a živočišné výrobě.
Absolventi mají schopnost aplikovat environmentální znalosti v zemědělské praxi.
Uplatnění absolventů:Rodinné farmy, management zemědělských společností a družstev, obchodní společnosti, šlechtitelské stanice, výzkumné ústavy, státní správa, komunální služby.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AHIZ1KAnatomie a histologie zvířat 1 Kzkouška6
AMORKAnatomie a morfologie rostlin Kzkouška6
AVTZ1KAplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 Kzápočet3
CAO-CKChemie anorganická a organická - CV Kzápočet2
CAO-PKChemie anorganická a organická - P Kzkouška4
ZOOLKZoologie Kzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBI-CKBiochemie - CV Kzápočet2
CBI-PKBiochemie - P Kzkouška4
BIOKLKBioklimatologie Kzkouška4
PUDZ1KPůdoznalství 1 Kzkouška8
SVJAZKSvětový jazyk Kzkouška2
SYBKSystematická botanika Kzkouška5
M-ZEMKZáklady vyšší matematiky Kzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYHZKFyziologie hospodářských zvířat Kzkouška5
FYR1KFyziologie rostlin 1 Kzkouška7
OPRKObecná produkce rostlinná Kzkouška5
OTJVSKOdborný jazyk - Zem Kzkouška3
EKOKPodniková ekonomika Kzkouška5
ZEMIKZemědělská mikrobiologie Kzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MECHRV1KMechanizace rostlinné výroby 1 Kzkouška5
MEZVKMechanizace živočišné výroby Kzkouška7
MPPKMetodologie výzkumu Kzkouška5
OCHZPKOchrana životního prostředí Kzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGCVZKAgrochemie a výživa rostlin Kzkouška6
OZOOT1KObecná zootechnika 1 Kzkouška5
OOSKOdrůdy, osivo a sadba Kzkouška5
REHZ1KReprodukce hospodářských zvířat 1 Kzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
CHZ-F4KChov hospodářských zvířat 4 Kzkouška5
OCHRRKOchrana rostlin Kzkouška5
PRO2KPěstování rostlin 2 Kzkouška6
PICKPícninářství Kzkouška5
RPSDKRozvoj psychosociálních dovedností Kzápočet2
VZNKKVýživa zvířat a nauka o krmivech Kzkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
EKOLKEkologie Kzkouška5
GENFKGenetika F Kzkouška5
HERBKHerbologie Kzkouška4
CAOSKChemie anorganická a organická - seminář Kzápočet2
MTSKMatematika - seminář Kzápočet2
ZAHRDKZahradnictví Kzkouška5