Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace
Program: B-ZS Zemědělská specializace
Obor: B-ZS-PUO Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studium je zaměřeno na problematiku pozemkových úprav, ochrany půdního fondu a celkové péče o venkovskou krajinu. Absolventi získají základní teoretické a praktické znalosti pro řešení problematiky půdní úrodnosti, posuzování bonity a ceny půdy i základní znalosti a dovednosti z geodetických prací a budou schopni řešit problematiku zúrodňování půd a organizace půdního fondu.
Studijní výstupy: Absolventi získají schopnost orientace v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav a jejich realizaci.
Absolventi získají schopnost identifikovat informační zdroje z oblasti pozemkových úprav.
Absolventi získají schopnost identifikovat problémy ve venkovské krajině a navrhovat nápravná opatření.
Absolventi mají schopnost řešit problémy v protierozní ochraně půdy, terénních úpravách a v závlahách a odvodnění.
Absolventi jsou schopní provádět bonitaci půdy a její mapování.
Absolventi znají řešení majetkoprávních a sociálních vztahů.
Absolventi mají dovednosti zpracování technické dokumentace a základní GIS dovednosti.
Uplatnění absolventů:Praktické uplatnění absolventů je zejména v profesích zabývajících se půdou a péčí o ni, a to na pozemkových úřadech, v projekčních kancelářích, na katastrálních úřadech a na příslušných orgánech státní správy.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GEODGeodézie 1zkouška6
GEOLGeologiezkouška6
MTMatematikazkouška6
ZPRZáklady projektovánízkouška8
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GEOD2Geodezie 2zkouška6
HYDH1Hydrologie a hydraulika 1zkouška6
MIPRMikrobiologie prostředízkouška6
PUDZ2Půdoznalství 2zkouška6
TUPTerénní úpravyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HYMELHydromelioracezkouška4
KARTGPKartografie pro pozemkové úpravyzkouška7
KLOPKlasifikace a ochrana půdzkouška5
POZPRPozemkové právozkouška4
ZPUZáklady pozemkových úpravzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OCHPRPOchrana přírody a krajiny pro PUzkouška6
OVZOchrana vodních zdrojůzkouška6
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
PROOPProtierozní ochrana půdyzkouška6
ZGISZáklady GISzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJAOdborný jazyk - Angličtina, AE, PUOzkouška3
OTNJAOdborný jazyk - Němčina, AE, PUOzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANPGAnalýzy v prostředí GISzkouška6
KRAUZKrajinné a územní plánovánízkouška6
PRPUProjektování pozemkových úprav 1zápočet5
REUMTRevitalizace a úprava malých tokůzkouška6
DOPSZpřístupňování krajinyzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
KZPKvalita a zdraví půdzkouška6
ODPHOOdpadové hospodářstvízkouška6
PRPU2Projektování pozemkových úprav 2zápočet5
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AVTZ1Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1zápočet3
BIOKLBioklimatologiezkouška4
DEPUDekontaminace půdzkouška4
EVPEkologie vodního prostředízkouška5
CHE-CChemie - CVzápočet2
CHE-PChemie - Pzkouška4
METZPMetodologie závěrečné práce pro PUzápočet2
MEOPRModelování erozních a odtokových procesůzkouška4
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
TRPUTrh půdyzkouška4
ZAHRDZahradnictvízkouška5