Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace
Program: B-ZS Zemědělská specializace
Obor: B-ZS-PT Provoz techniky
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Posluchači získávají znalosti v oboru provozu techniky, jak z funkčního hlediska, tak i z hlediska možností jejího využití v praxi. Výuka bezprostředně souvisí s výzkumnou činností pracovišť, která se na jeho realizaci podílejí. Studenti jsou prostřednictvím bakalářských prací bezprostředně zapojeni do řešení vědecko-výzkumných úkolů pracovišť. Všechna pracoviště podílející se na výuce disponují moderně vybavenými laboratořemi a přístrojovým vybavením, které průběžně modernizují. Všichni učitelé mají bohatou spolupráci s praxí, kam přenášejí výsledky vědecko-výzkumné práce. O tyto poznatky rovněž průběžně obohacují vyučované předměty.
Studijní výstupy: Absolventi mají schopnost rozvíjet abstraktní a exaktní myšlení v oblasti techniky.
Absolventi mají schopnost samostatně analyzovat problémy z oblasti mechaniky, hydromechaniky a termomechaniky.
Absolventi mají schopnost uplatnit základní praktické laboratorní dovednosti využitelné v oblasti techniky.
Absolventi mají schopnost realizovat technický nápad formou projektu ( technické dokumentace včetně výkresů).
Absolventi mají schopnost řešit racionalizaci spotřeby energie.
Absolventi mají schopnost posuzovat efektivitu přenosu energie v mobilní technice.
Absolventi mají schopnost samostatně analyzovat a řešit problémy v oblasti techniky.
Absolventi mají schopnost posuzovat vliv techniky na životní prostředí.
Uplatnění absolventů:Absolventi se mohou uplatnit v zemědělství, strojírenství, stavebnictví, v komunálních provozech, v oblasti prodeje techniky, v servisních a opravárenských provozech, popř. i v oblasti služeb.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Michal Černý, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PZDAplikace výpočetní technikyzápočet4
CHPM-CChemie, paliva a maziva - CVzápočet2
CHPM-PChemie, paliva a maziva - Pzkouška4
MTMatematikazkouška6
NOMNauka o materiáluzkouška5
PRO-PTPěstování rostlin PTzkouška5
TEKRTechnické kreslenízápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ETEElektrotechnikazkouška5
FYZ1Fyzika Izkouška6
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
STRT1Strojírenská technologie Izkouška5
VMTVyšší matematikazkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EENGElektroenergetikazkouška5
FYZ2Fyzika IIzkouška6
METMechanika těleszkouška6
STRT2Strojírenská technologie IIzkouška5
TRMTermomechanikazkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CSTRČásti strojůzkouška6
MRKT1Marketing 1zkouška4
METEMechanika tekutinzkouška6
MEPMobilní energetické prostředkyzkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
TTZVTechnika a technologie ŽVzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJPOdborný jazyk - Angličtina, PTzkouška3
OTNJPOdborný jazyk - Němčina, PTzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HYDRMHydraulické mechanismyzkouška5
EKOPodniková ekonomikazkouška5
PSTProvoz stacionární technikyzkouška5
TTRVTechnika a technologie pro RVzkouška5
TZZEPTechnika pro zpracování zeměděl. produktůzkouška5
UOSÚdržba a opravy strojůzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
MOVOZIMotorová vozidla Izkouška5
PRMTProvoz mobilní technikyzkouška5
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
FIPSFinanční produkty a službyzkouška5
FYMASFyzikálně-matematický seminářzápočet3
KCADKonstruování v CADzápočet3
TZOTechnika pro zpracování odpadůzkouška6
ZATPRZáklady technického projektovánízkouška3
ZRKZneškodňování ropných kontaminacízkouška4
ZPEDZpracování experimentálních datzápočet4