Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace
Program: B-ZS Zemědělská specializace
Obor: B-ZS-AE Agroekologie
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studium tvoří účelový celek disciplín technických, přírodovědných, zemědělských, ekologických, ekonomických a společenských, které souvisí s ochranou a tvorbou zemědělské krajiny a její ekologické stability. Absolventem je bakalář, jehož zájem je zaměřen k ekologické optimalizaci zemědělské krajiny. Je schopen realizovat např. krajinné plánování, rekultivace, protierozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů apod. s aspektem na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí jako celku.
Studijní výstupy: Absolventi mají schopnost orientace, rozpoznání a analýzy běžných hospodářských postupů a opatření .
Absolventi získají schopnost řešit problematiku pěstování plodin v různých agroekologických podmínkách.
Absolventi získají schopnost komplexně posoudit hospodaření v krajině z hlediska vlivu na biodiverzitu.
Absolventi získají schopnost posoudit ekologický význam jednotlivých druhů v přírodních i produkčních ekosystémech.
Absolventi mají schopnost rozlišit druhy živočichů důležité v zemědělství při poradenství.
Absolventi získají schopnost orientace v základních legislativních normách upravujících proces pozemkových úprav a jejich realizaci.
Absolventi umí zpracovat a vyhodnotit hydrologická data.
Absolventi získají schopnost řešit úpravu malého vodního toku.
Absolventi umí koncepčně řešit a projektovat zařízení pro nakládání s odpady.
Uplatnění absolventů:Agroekologové nacházejí uplatnění v těchto institucích: katastrální a pozemkové úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty, zemědělské podniky a agrodružstva, obecní a krajské úřady, hygienické stanice, firmy zabývající se zneškodňováním odpadů, projekční a stavební firmy apod. Dále se uplatní v podnikatelské sféře v oblasti ekologického zemědělství, agroturistiky a ekologického posuzování.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GEOLGeologiezkouška6
CHE-CChemie - CVzápočet2
CHE-PChemie - Pzkouška4
MTMatematikazkouška6
ZPRZáklady projektovánízkouška8
ZOOLZoologiezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
HYDH1Hydrologie a hydraulika 1zkouška6
POPROPočítačové projektovánízkouška5
PRZPRPrávo životního prostředízkouška4
PUDZ2Půdoznalství 2zkouška6
SYBSystematická botanikazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AFYRAnatomie a fyziologie rostlinzkouška6
DENDRDendrologiezkouška6
MALVT1Malé vodní toky Izkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKOLEkologiezkouška5
FYCFytocenologiezkouška6
MIPRMikrobiologie prostředízkouška6
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
PROOPProtierozní ochrana půdyzkouška6
ZRPRZáklady rostlinné produkcezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJAOdborný jazyk - Angličtina, AE, PUOzkouška3
OTNJAOdborný jazyk - Němčina, AE, PUOzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KARTGKartografiezkouška6
KRSOKrajina v souvislostechzápočet3
ODPHOOdpadové hospodářstvízkouška6
OCHPR1Ochrana přírody a krajiny 1zkouška6
ZAKKIZáklady krajinného inženýrstvízkouška7
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
EVPEkologie vodního prostředízkouška5
ENVIREnvironmentalistikazkouška6
KRAUZKrajinné a územní plánovánízkouška6
POZUPPozemkové úpravyzkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
RHARHydrobiologie a rybářstvízkouška5
KRMOKrajinné monumentyzkouška5
KZPKvalita a zdraví půdzkouška6
MEOPRModelování erozních a odtokových procesůzkouška4
OVZOchrana vodních zdrojůzkouška6
OAVOpylování a včelařenízkouška5
PCHZPrevence chorob zvířatzkouška5
RADEKRadioekologiezkouška5
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
ZAHRDZahradnictvízkouška5