Studijní programy / B-ZOO Zootechnika
Program: B-ZOO Zootechnika
Obor: B-ZOO-ZO Zootechnika
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studium zootechniky navazuje na dlouholetou a úspěšnou tradici. V současnosti je rozvíjen studijní program zootechnika ve dvou stupních -- bakalářském a navazujícím magisterském. Výuka zootechniků v bakalářském stupni je kombinací základních předmětů teoretické povahy a profilových předmětů, které připravují absolventy jak pro další magisterské studium, tak pro jejich uplatnění v praxi.
Studijní výstupy: Absolventi mají schopnost definovat a popsat základní anatomické a morfologické vlastnosti hospodářských zvířat ve vazbě na jejich hlavní užitkové vlastnosti.
Absolventi mají znalosti základních životních projevů hospodářských zvířat a schopnost definovat jejich hlavní požadavky na welfare.
Absolventi mají schopnost analyzovat a řešit problémy v reprodukci a inseminaci skotu, ovcí a koz.
Absolventi mají schopnost analyzovat a řešit problémy při produkci konzumních a násadových vajec, kravského mléka a drůbežího, vepřového a hovězího masa.
Absolventi mají schopnost aplikovat znalosti o krmivech a dovednosti v sestavování krmných dávek v praxi.
Absolventi mají schopnost definovat kvalitu potravinových surovin ve vazbě na chov hospodářských zvířat.
Absolventi mají znalosti základních zoohygienických požadavků v chovech hospodářských zvířat.
Absolventi mají schopnost stanovit vhodné podmínky pro použití strojů, zařízení a staveb pro hospodářská zvířata.
Uplatnění absolventů:Pokud se týká uplatnění bakalářů v praxi, jedná se především o zemědělskou prvovýrobu, plemenářské a krmivářské služby, agroturistiku, zemědělský výzkum, obchodní organizace, státní správu a podnikatelskou sféru a v neposlední řadě též zemědělské školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AHIZAnatomie a histologie zvířatzkouška8
AVTZAplikace výpočetní techniky v zemědělstvízápočet4
CAO-CChemie anorganická a organická - CVzápočet2
CAO-PChemie anorganická a organická - Pzkouška4
ZEMIZOZemědělská mikrobiologie ZOOzkouška6
ZOOLZoologiezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBI-CBiochemie - CVzápočet2
CBI-PBiochemie - Pzkouška4
GENZGenetika Zzkouška5
OZOOTObecná zootechnikazkouška7
OCHZPOchrana životního prostředízkouška5
PRO1Pěstování rostlin 1zkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ETHZEtologie hospodářských zvířatzkouška4
FYZVFyziologie zvířatzkouška11
EKOPodniková ekonomikazkouška5
REHZReprodukce hospodářských zvířatzkouška7
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MRKT1Marketing 1zkouška4
MEZVMechanizace živočišné výroby Izkouška7
PICPícninářstvízkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
VZNKVýživa zvířat a nauka o krmivechzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zemzkouška3
OTNJZOdborný jazyk - Němčina, Zemzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHDRChov drůbežezkouška7
CHPRChov prasatzkouška6
CHSKChov skotuzkouška8
TKHZTechnika krmení hospodářských zvířatzkouška5
ZSZemědělské stavbyzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
INETInseminace a embryotransferzkouška7
ZHPCTZoohygiena a prevence chorobzkouška5
ZZVPZpracování živočišných produktůzkouška8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
KYNKynologiezkouška5
MTMatematikazkouška6
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
RRHRybářské hospodařenízkouška5
STZPDStatistické zpracování datzkouška4