Studijní programy / B-ZEI Zemědělské inženýrství
Program: B-ZEI Zemědělské inženýrství
Obor: B-ZEI-ABY Agrobyznys
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Posluchači získají znalosti jak v biologicko-technické oblasti výroby, zpracování a distribuce zemědělských produktů, tak ekonomické, manažerské a komunikační znalosti v pojetí světových trendů nové ekonomiky a požadavků rostoucí konkurence v podmínkách moderního agrobyznysu. Současně budou vybaveni i znalostmi o možnostech diverzifikace činností v zemědělském podniku se zaměřením na alternativní možnosti využívání půdního fondu a dalších výrobních faktorů pro plnění environmentálních a sociálních funkcí zemědělství ve venkovských regionech.
Studijní výstupy: Schopnost orientace na trzích souvisejících se zemědělskou produkcí a službami ve vztahu k vazbám na úrovni regionu a národní úrovni.
Schopnost propojení technologických znalostí se zákonitostmi ekonomických vazeb a omezení v rámci agrobyznysu pro zefektivnění rozhodování.
Schopnost mezioborového přístupu v rozhodovacích procesech v horizontální i vertikální struktuře podniků agrobyznysu na úrovni středního managementu.
Schopnost orientace v regionální politice a environmentálních hlediscích a jejich aplikace do podnikové strategie, popř. projektového řízení.
Identifikace a výběr validních informačních zdrojů pro tvorbu strategií v agrobyznysu.
Znalost právního prostředí a schopnost aplikace znalostí do podnikatelských a manažerských aktivit v rámci agrobyznysu.
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru jsou připravováni pro uplatnění v moderním agrobyznysu, v liniových řídících funkcích v podnicích a provozech zemědělské výroby, v podnicích potravinářského průmyslu, služeb i obchodu, ve funkcích provozních ekonomů a specialistů pro výrobu a obchod. V obdobném profesním zaměření najdou uplatnění i v odborném poradenství, ve státní a veřejné správě, v zájmových sdruženích a dalších organizacích souvisejících s aktivitami v agrobyznysu nejen v ČR, ale i v odborných orgánech Evropského společenství. Tento odborný profil je vhodným základem též pro samostatné podnikání v malých a rodinných firmách.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHZ-OHChov hospodářských zvířatzkouška4
MTMatematikazkouška6
PEVRPedologie a výživa rostlinzkouška5
RUSORurální sociologiezkouška5
UEASÚvod do ekonomiky agrárního sektoruzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DMEPDoprava a mobilní energetické prostředkyzkouška5
INAGBInformatika v agrobyznysuzkouška5
PRAPrávozkouška4
PRORProdukce rostlinzkouška5
UDPRÚčetní a daňová propedeutikazkouška5
VYPTVýpočetní technikazápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BCSEBakalářský seminářzápočet2
FIPSFinanční produkty a službyzkouška5
EKOPodniková ekonomikazkouška5
PCHZPrevence chorob zvířatzkouška5
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
TPZZPTechnika pro zemědělství a zpracovatelský průmyslzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MRKTPCMarketing v podnikatelské činnostizkouška5
OCHRROchrana rostlinzkouška5
PICVKPícninářství a výroba krmivzkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
PSCHZProdukční systémy v chovech HZzkouška6
PSRVProdukční systémy v RVzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zemzkouška3
OTNJZOdborný jazyk - Němčina, Zemzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GENMOZGeneticky modifikované organismy v zemědělstvízkouška3
MANManagementzkouška6
PRAPOPrávo v podnikánízkouška4
ZRPZpracování rostlinných produktůzkouška5
ZZVP1Zpracování živočišných produktů 1zkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
EPEASEkonomika a politika evropského agrárního sektoruzkouška6
EKZPZEkonomika ŽP a přírodních zdrojůzkouška5
KHJPKvalita, hygiena a jakost potravinzkouška3
LOGSALogistika v agrobyznysuzkouška5