Studijní programy / B-TP Chemie a technologie potravin
Program: B-TP Chemie a technologie potravin
Obor: B-TP-TP Technologie potravin
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor „Technologie potravin“ je orientován na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro obor zpracování a hodnocení jakosti potravin a příbuzné obory. Studium je zaměřeno na problematiku všech potravinářských technologií v návaznosti na základy zemědělské produkce a teoretické základy předmětů všeobecného zaměření (chemie, biologie, matematika, fyzika aj.). Nedílnou součástí je mikrobiologie, návazně hygiena potravin a potravinářská legislativa. Studium je doplněno o základy podnikové ekonomiky a volitelné předměty k vyšší specializaci v oboru. Studium je ukončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce, která spočívá v samostatném zpracování informací na aktuální téma daného oboru, případně experimentu.
Studijní výstupy: Získání pokročilých znalostí v teoretických základech studia z oboru přírodních věd -- chemie, biochemie a fyzika, na které navazuje získávání znalostí a dovedností o zemědělské výrobě.
Získání pokročilých znalostí o chemii potravin, konzervaci potravin a potravinářské mikrobiologii.
Absolvent získá základní profesní teoretické i praktické znalosti o chemickém složení potravinářských surovin a o metodách stanovení kvality surovin a potravin.
Absolvent je schopen uplatnit znalosti a dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací o technologii zpracování rostlinných a živočišných produktů.
Je schopen samostatně aplikovat znalosti v potravinářské technologické praxi, řešit problémy související s nákupem a hodnocením kvality suroviny rostlinné i živočišné produkce, nést zodpovědnost za hygienické a technologické parametry jakosti potravin.
Absolventi se mohou uplatnit ve středním i vyšším managementu v zemědělských i zpracovatelských podnicích různých typů, v obchodních organizacích, kontrolních institucích a také ve službách a potravinářství.
Uplatnění absolventů:Po ukončení tříletého bakalářského studia má absolvent perspektivu zaměstnání v oboru produkce potravin a zemědělských a potravinářských surovin, především na úrovni středního a vyššího managementu, ale i v kontrolní a poradenské sféře, dále ve sféře obchodu a služeb.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AFYRAnatomie a fyziologie rostlinzkouška6
CAASChemie anorganická a analytická - seminářzápočet1
CAA-TCChemie anorganická a analytická - TP - CVzápočet2
CAA-TPChemie anorganická a analytická - TP - Pzkouška4
MTMatematikazkouška6
MFYHZMorfologie a fyziologie hospodářských zvířatzkouška6
PVR-TPPěstování a výživa rostlinzkouška8
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYZFyzikazkouška6
COR-CChemie organická - CVzápočet2
COR-PChemie organická - Pzkouška4
COSChemie organická - seminářzápočet1
CHZ-TPChov hospodářských zvířat 3zkouška8
POMI1Potravinářská mikrobiologie Izkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBIZ-CBiochemie v TP - CVzápočet2
CBIZ-PBiochemie v TP - Pzkouška4
HOZPHodnocení zemědělských produktůzkouška6
CPO-CChemie potravin - CVzápočet2
CPO-PChemie potravin - Pzkouška4
EKOPodniková ekonomikazkouška5
TEMATechnologie masazkouška7
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KONZP1Konzervace potravin 1zkouška4
LAKTLaktologiezkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
TECCETechnologie cereáliízkouška6
TEKPTechnologie kvasného průmysluzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJTOdborný jazyk - Angličtina, TPzkouška3
OTNJTOdborný jazyk - Němčina, TPzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MLTEMlékárenské technologiezkouška6
OHYGPObecná hygiena potravinzkouška6
PZRYBProdukce a zpracování rybzkouška4
TEDPTechnologie drůbežářského průmysluzkouška6
TESATechnologie sacharidůzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
POTLE1Potravinářská legislativa 1zkouška6
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
TETUTechnologie tukůzkouška5
ZSENANZáklady senzorické analýzyzkouška3
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
PZDAplikace výpočetní technikyzápočet4
PEZPPéče o životní prostředízkouška5
PLAKRPěstování LAKRzkouška5
PEOZPěstování ovoce a zeleninyzkouška6
SYRSýrařstvízkouška5
TVCPVčelí produktyzkouška6
VINRVinařstvízkouška4
ZHPCTZoohygiena a prevence chorobzkouška5