Studijní programy / B-RL Rostlinolékařství
Program: B-RL Rostlinolékařství
Obor: B-RL-RL Rostlinolékařství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studenti získají znalosti ze všech hlavních oblastí péče o zdraví zemědělských plodin, včetně skladovaných produktů. Budou obeznámeni se spektrem hospodářsky závažných a potenciálně nebezpečných původců chorob, škůdců a plevelů u hlavních polních a zahradních plodin a s jejich znaky, vlastnostmi, jakož i se způsoby, jimiž ovlivňují výnos a kvalitu produktů a jejich životnost. Absolvent oboru bude schopen provádět přesnou detekci a determinaci původců chorob, škůdců a plevelů moderními diagnostickými metodami, bude schopen rozhodovat o účelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí.
Studijní výstupy: Absolventi mají schopnost orientovat se v základních chemických procesech živých organismů.
Absolventi mají schopnost provádět diagnostiku a determinaci patogenů, škůdců a plevelů, včetně laboratorních metod.
Absolventi mají schopnost posoudit význam škodlivých organismů u hlavních polních a zahradních plodin a ve skladech.
Absolventi mají schopnost využívání metod integrované ochrany vůči patogenům, škůdcům a plevelům.
Absolventi mají schopnost analyzovat a racionálně ovlivňovat procesy tvorby výnosu polních plodin za účelem dosažení kvalitní a rentabilní produkce.
Uplatnění absolventů:Absolventi získají ucelený soubor znalostí a praktických dovedností nezbytných pro výkon funkcí ve státní správě, institucích a zemědělských podnicích a službách, v podnicích zabývajících se vývojem a distribucí přípravků na ochranu rostlin, včetně požadavků na odbornou způsobilost pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AMORAnatomie a morfologie rostlinzkouška6
AVTZ1Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1zápočet3
CAO-CChemie anorganická a organická - CVzápočet2
CAO-PChemie anorganická a organická - Pzkouška4
ZOOLZoologiezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBI-CBiochemie - CVzápočet2
CBI-PBiochemie - Pzkouška4
BIOKLBioklimatologiezkouška4
GENFGenetika Fzkouška5
PUDZ1Půdoznalství 1zkouška8
SYBSystematická botanikazkouška5
ZVMTZáklady vyšší matematikyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGCVZAgrochemie a výživa rostlinzkouška6
FYR1Fyziologie rostlin 1zkouška7
OPRObecná produkce rostlinnázkouška5
EKOPodniková ekonomikazkouška5
ZEMIZemědělská mikrobiologiezkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MECHRV1Mechanizace rostlinné výroby Izkouška5
MPPMetodologie výzkumuzkouška5
POTP1Pěstování okopanin a olejninzkouška5
PZRPěstování zrninzkouška5
PICPícninářstvízkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zemzkouška3
OTNJZOdborný jazyk - Němčina, Zemzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OFPATObecná fytopatologiezkouška5
OZPOchrana zahradních plodinzkouška5
OVOVIOvocnictví a vinohradnictvízkouška6
RLENTRostlinolékařská entomologiezkouška5
ZELZelinářstvízkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
DIMEDiagnostické metodyzkouška5
FYFATEFytofarmacie a aplikační technikazkouška5
HERBHerbologiezkouška4
CHPPChoroby polních plodinzkouška5
SPPLŠkůdci polních plodinzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
EKOLEkologiezkouška5
CAOSChemie anorganická a organická - seminářzápočet2
MTSMatematika - seminářzápočet2
MMMikroskopické metodyzkouška5
OCHZPOchrana životního prostředízkouška5
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2