Studijní programy / B-AGB Agrobiologie
Program: B-AGB Agrobiologie
Obor: B-AGB-VS Všeobecné zemědělství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné výroby a mechanizace. V průběhu studia se posluchači seznámí s komplexní problematikou zemědělské prvovýroby, řízením podniku a finalizací živočišných a rostlinných produktů. Opomenut není ani komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií zajistit trvale udržitelný rozvoj zemědělství. Po úspěšném ukončení studia mají absolventi možnost širšího uplatnění a mohou se prosadit nejenom v regionech, ale také v národní a mezinárodní sféře.
Studijní výstupy: Absolventi získají schopnost aktivně ovlivňovat výsledky hospodaření zemědělského podniku.
Absolventi mají schopnost navrhovat řešení v oblasti ekonomiky zemědělského podniku.
Jsou schopni syntetizovat poznatky rostlinné a živočišné výroby.
Absolventi mají schopnost uplatnit zemědělské komodity na evropských trzích.
Absolventi získají znalosti mechanizačních postupů v rostlinné a živočišné výrobě.
Absolventi mají schopnost aplikovat environmentální znalosti v zemědělské praxi.
Uplatnění absolventů:Rodinné farmy, management zemědělských společností a družstev, obchodní společnosti, šlechtitelské stanice, výzkumné ústavy, státní správa, komunální služby.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AHIZ-VSAnatomie a histologie zvířat 1zkouška6
AMORAnatomie a morfologie rostlinzkouška6
AVTZ1Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1zápočet3
CAO-CChemie anorganická a organická - CVzápočet2
CAO-PChemie anorganická a organická - Pzkouška4
ZOOLZoologiezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBI-CBiochemie - CVzápočet2
CBI-PBiochemie - Pzkouška4
BIOKLBioklimatologiezkouška4
PUDZ1Půdoznalství 1zkouška8
SYBSystematická botanikazkouška5
ZVMTZáklady vyšší matematikyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYHZFyziologie hospodářských zvířatzkouška5
FYR1Fyziologie rostlin 1zkouška7
OPRObecná produkce rostlinnázkouška5
EKOPodniková ekonomikazkouška5
ZEMIZemědělská mikrobiologiezkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MECHRV1Mechanizace rostlinné výroby Izkouška5
MEZVMechanizace živočišné výroby Izkouška7
MPPMetodologie výzkumuzkouška5
OCHZPOchrana životního prostředízkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zemzkouška3
OTNJZOdborný jazyk - Němčina, Zemzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGCVZAgrochemie a výživa rostlinzkouška6
OZOOT1Obecná zootechnika 1zkouška5
OOSOdrůdy, osivo a sadbazkouška5
REHZ1Reprodukce hospodářských zvířat 1zkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
CHZ-F4Chov hospodářských zvířat 4zkouška5
OCHRROchrana rostlinzkouška5
PRO2Pěstování rostlin 2zkouška6
PICPícninářstvízkouška5
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
VZNKVýživa zvířat a nauka o krmivechzkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
EKOLEkologiezkouška5
GENFGenetika Fzkouška5
HERBHerbologiezkouška4
CAOSChemie anorganická a organická - seminářzápočet2
MTSMatematika - seminářzápočet2
ZAHRDZahradnictvízkouška5