Studijní programy / B-AGB Agrobiologie
Program: B-AGB Agrobiologie
Obor: B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor je zaměřen na aplikovanou genetiku rostlin a živočichů ve vztahu k biotechnologiím v zemědělství. Velká pozornost je věnována praktickému ovládání nejrůznější nejmodernější laboratorní techniky s cílem vybavit studenty znalostmi a dovednosti z oblasti molekulární biologie a biotechnologií rostlin a živočichů pro nalezení plnohodnotného uplatnění v praxi a ve vystudovaném oboru. Bakalářské studium má standardní délku trvání tři roky a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.
Studijní výstupy: Absolvent má širší teoretické znalosti z biologie mikroorganismů, rostlin a živočichů a chemie.
Absolvent zná teoretickou podstatu biologických, chemických a biochemických analytických metod a vyhodnocování získaných experimentálních dat.
Zná též mechanismy fungování přístrojů pro laboratorní analýzy biologického a zejména molekulárně biologického a genetického, biochemického, chemickéh
Absolvent je schopen pracovat ve všech typech laboratoří, výzkumného i komerčního charakteru, využívajících uvedené analytické postupy.
Je schopen kvalifikované práce s geneticky modifikovanými rostlinami.
Uplatnění může nalézt v laboratořích vysokoškolských, vědeckých a výzkumných institucí, dále v laboratořích zdravotnických zařízení a státní správy.
Dále je především schopen vést po organizační a technické stránce laboratoře molekulární biologie a biotechnologie rostlin a živočichů.
Uplatnění absolventů:Komplexní metodologické a technologické vzdělání v oblasti biochemie, fyziologie, genetiky a molekulární a buněčné biologie umožňuje uplatnění absolventa ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, ve šlechtění rostlin a zvířat, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, jako pracovník v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie. Nejsou však určeni pro samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Kvalifikace absolventů umožňuje volbu jejich další profilace v navazujících magisterských programech se zaměřením na molekulární biotechnologie.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AHIZ-VSAnatomie a histologie zvířat 1zkouška6
AMORAnatomie a morfologie rostlinzkouška6
AVTZ1Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1zápočet3
CAO-CChemie anorganická a organická - CVzápočet2
CAO-PChemie anorganická a organická - Pzkouška4
CAOSChemie anorganická a organická - seminářzápočet2
ZOOLZoologiezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBI-CBiochemie - CVzápočet2
CBI-PBiochemie - Pzkouška4
FYHZFyziologie hospodářských zvířatzkouška5
GENObecná genetikazkouška5
SYBSystematická botanikazkouška5
ZVMTZáklady vyšší matematikyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYR1Fyziologie rostlin 1zkouška7
MMMikroskopické metodyzkouška5
MOBMolekulární biologiezkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBIMBiochemické metody speciálnízkouška6
MMBPMetody molekulární biologie proteinůzkouška6
MEMOGMetody molekulární genetikyzkouška6
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
UBIFÚvod do bioinformatikyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zemzkouška3
OTNJZOdborný jazyk - Němčina, Zemzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGERAplikovaná genetika rostlinzkouška4
AGEZAplikovaná genetika zvířatzkouška4
ODSF1Odborný seminář Izápočet2
RNATRNA technologiezkouška5
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
ZAGEPZáklady genomiky a proteomikyzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
CYTCytologiezkouška6
GEDIGenetická diverzitazkouška5
ODSF2Odborný seminář IIzápočet2
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 29 kr.)
GIRIGenetické inženýrstvízkouška6
GECLGenetika člověkazkouška5
CHZ-AEChov hospodářských zvířat 1zkouška5
MTSMatematika - seminářzápočet2
MTZPMetodologie závěrečných pracízápočet2
CMAMetody chemických analýzzkouška5
OCHRROchrana rostlinzkouška5
OCHZPOchrana životního prostředízkouška5
PRO1Pěstování rostlin 1zkouška6
EKOPodniková ekonomikazkouška5
RBIMRadiobiologie a izotopové metodyzkouška4
ROEXRostlinné explantátyzkouška4
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
SLR1Šlechtění rostlin 1zkouška6
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatzkouška6
ZEMIZemědělská mikrobiologiezkouška6