Studijní programy / B-AGB Agrobiologie
Program: B-AGB Agrobiologie
Obor: B-AGB-FY Fytotechnika
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor Fytotechnika vychází z dlouholeté tradice sahající až do počátku existence zemědělského vysokoškolského studia v ČR a v Brně zvlášť. Společenská potřeba absolventů bakalářského programu bude zejména v prvovýrobě v oblasti řízení úseků pěstování rostlin, v zemědělském zásobování a nákupu a ve službách pro zemědělství, kde se uplatní jako střední a vyšší management. Totéž platí pro zpracovatelské podniky, zemědělský výzkum, šlechtění a semenářství, zkušebnictví, podniky distribuující osiva, sadbu, agrochemikálie a techniku.
Studijní výstupy: Absolvent získá základní znalosti z oblasti morfologie, anatomie a fyziologie rostlin.
Získá biologické, technické, ekologické, ekonomické dovednosti, nezbytné pro praktické uplatnění moderních technologií pěstování zemědělských plodin.
Bude schopen analyzovat a usměrňovat procesy ovlivňující růst a vývoj rostlin, jakož i tvorbu výnosu a kvality produkce polních plodin.
Absolvent bude schopen vybrat osivo a sadbu pro pěstování jednotlivých druhů a odrůd plodin pro specifické využití produkce.
Získá rozhodovací kompetence pro různé způsoby hospodaření na půdě v rámci agrosystému, při respektování požadavků na trvale udržitelné hospodaření.
Bude kompetentní řídit technologii pěstování významných plodin s ohledem na kvalitu produkce pro různé způsoby využití.
Absolvent kompetentní při problémů spojených s ošetřením, skladováním a využitím rostlinných produktů.
Bude schopen provádět experimenty podle správné pokusnické praxe, včetně použití biometrických metod a interpretovat dosažené výsledky.
Získá profesní dovednosti ve využívání výpočetní techniky a informačních systémů k zefektivnění činností, které souvisejí s jeho budoucí profesí.
Naučí se správné semenářské praxi.
Uplatnění absolventů:Absolvent oboru je orientován zejména na zajištění rostlinné produkce v zemědělské prvovýrobě běžných i speciálních plodin.Může zastávat řídící funkce v zemědělské prvovýrobě a navazujících provozech, ale i státní správě. Perspektivně má možnost získat akreditaci pro poradenství v zemědělství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AMORAnatomie a morfologie rostlinzkouška6
AVTZ1Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1zápočet3
CAO-CChemie anorganická a organická - CVzápočet2
CAO-PChemie anorganická a organická - Pzkouška4
CHZ-F5Chov hospodářských zvířat 5zkouška5
ZOOLZoologiezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBI-CBiochemie - CVzápočet2
CBI-PBiochemie - Pzkouška4
GENFGenetika Fzkouška5
PUDZ1Půdoznalství 1zkouška8
SYBSystematická botanikazkouška5
ZVMTZáklady vyšší matematikyzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGCVZAgrochemie a výživa rostlinzkouška6
FYR1Fyziologie rostlin 1zkouška7
OPRObecná produkce rostlinnázkouška5
ZEMIZemědělská mikrobiologiezkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIOKLBioklimatologiezkouška4
MECHRV1Mechanizace rostlinné výroby Izkouška5
POTP1Pěstování okopanin a olejninzkouška5
PRPNPěstování rostlin pro nepotravinářské účelyzkouška4
PZRPěstování zrninzkouška5
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJZOdborný jazyk - Angličtina, Zemzkouška3
OTNJZOdborný jazyk - Němčina, Zemzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AESSLAgroekosystémové službyzkouška5
OOSOdrůdy, osivo a sadbazkouška5
EKOPodniková ekonomikazkouška5
VKHZVýživa a krmení hospodářských zvířatzkouška6
ZELZelinářstvízkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
HERBHerbologiezkouška4
OCHRROchrana rostlinzkouška5
PICPícninářstvízkouška5
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
ZRP1Zpracování rostlinných produktů 1zkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
AGRTAgroturistikazkouška4
EKZEkologické zemědělstvízkouška5
KREKOKrajinná ekologiezkouška5
MRKT1Marketing 1zkouška4
MPPMetodologie výzkumuzkouška5
OVOVIOvocnictví a vinohradnictvízkouška6
PLAKRPěstování LAKRzkouška5
SEZPRSeminář závěrečné prácezápočet3
VJRPVýroba a jakost rostlinných produktůzkouška6