Studijní programy / N-RR Regionální rozvoj
Program: N-RR Regionální rozvoj
Obor: N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Magisterský studijní program je zaměřen na teoreticko-metodologické a praktické aspekty formování strategie a koncepce rozvoje regionů v sociálně-ekonomických a environmentálních souvislostech.
Studijní výstupy: Schopnost připravovat strategie rozvoje regionu v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech
Schopnost kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o daném regionu
Schopnost aplikovat environmentální principy v analytické, návrhové i realizační fázi řešení konkrétního problému
Schopnost aplikovat moderní metody organizace a řízení ve veřejné správě, samosprávě a podnikatelských aktivitách
Schopnost analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje regionu
Schopnost identifikovat a podporovat podnikatelské aktivity
Schopnost tvůrčího využití moderních metodologických přístupů v kontextu dalšího rozvoje podnikatelského prostředí
Uplatnění absolventů:239596
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Libor Grega

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKVSEkonomie veřejného sektoruzkouška6
RRIARInvestiční atraktivnost regionů: teorie a praxezkouška4
PASProgramy a strategie regionálního rozvojezkouška5
RRVZVeřejné zakázkyzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDiplomový seminářzápočet1
RRGPSGlobální produkční sítězkouška6
MVMarketingový výzkumzkouška4
KRAÚzemní plánování v regionálním rozvojizkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRDSDDopravní systémy a distribuce v regionálním rozvojizkouška5
EPEAEnvironmentální politika v regionálním rozvoji v AJzkouška5
PEUPrávo EUzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
SODSocioekonomická demografiezkouška6
UROUdržitelný rozvoj regionuzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRXDOdborná diplomová praxezápočet6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
MALZAManagement lidských zdrojů v AJzkouška5
MEKManažerská ekonomikazkouška6
RRPRVPPrávo v řízení projektůzkouška3
PROMProjektový managementzkouška4
RARRevitalizace a rekultivace v regionálním rozvojizkouška5
SNOSprávní nástroje ochrany životního prostředízkouška4

Specializace

PO Podnikání
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MALZAManagement lidských zdrojů v AJzkouška5
MEKManažerská ekonomikazkouška6
PROMProjektový managementzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGROAgrobyznys v rozvoji regionůzkouška4
FIMFinanční managementzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPSInterkulturní psychologiezkouška6
STIStátní ingerence a podnikánízkouška4

PROJ Projektové řízení
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPRVPPrávo v řízení projektůzkouška3
PROMProjektový managementzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPRProcesní řízenízkouška4
RRPFProjektové financovánízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRAMPMAgilní metody projektového managementuzkouška3
RRITRPInformační technologie pro řízení projektůzkouška4
RRRPŘízení portfoliazkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRNPRRNávrh projektu regionálního rozvojezkouška3
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
FIMFinanční managementzkouška5
MEKManažerská ekonomikazkouška6

VSP Veřejná správa
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RARRevitalizace a rekultivace v regionálním rozvojizkouška5
SNOSprávní nástroje ochrany životního prostředízkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IVIPInterpretace a vizualizace prostorových datzkouška4
KDKulturní dědictvízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ARRAnalýzy v regionálním rozvojizkouška6
SPRSprávní právo a jeho aplikace ve veřejné správězkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SOCESocioekonomické evaluace ve veřejném sektoruzkouška6