Studijní programy / N-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Program: N-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Obor: N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor Mezinárodní rozvojová studia v rámci studijního programu Mezinárodní teritoriální studia je zaměřen na výchovu absolventů se znalostí aktuálních problémů rozvojového světa z globálního komparativního pohledu, schopných aplikace teoretických poznatků ve specifikaci příčinných souvislostí a rozhodujících determinantů jednotlivých rozvojových procesů a jejich výsledků, identifikace problémů a schopnosti jejich praktického řešení.
Studijní výstupy: Schopnost orientovat se v aktuální mezinárodní ekonomické, politické a sociální situaci a posoudit její vliv v jednotlivých regionech světa.
Znalost interkulturních problémů a jejich souvislostí ve světovém prostoru.
Schopnost identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v rozvojovém světě v obecných i mezinárodních souvislostech.
Schopnost posuzovat příčinné souvislosti vzniku a existence problémů rozvojového světa a připravovat návrhy řešení.
Schopnost respektování environmentálních dopadů v rozhodování v širších souvislostech.
Uplatnění absolventů:239946
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRGEGlobální environmentalistikazkouška5
RRIARInvestiční atraktivnost regionů: teorie a praxezkouška4
RRPOLPolitologiezkouška6
PROMProjektový managementzkouška4
RRRARozvojová antropologiezkouška3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDiplomový seminářzápočet1
RRDMMLDopravní management, marketing a logistikazkouška5
RRFRSFinancování rozvojové spoluprácezkouška6
RRGPSGlobální produkční sítězkouška6
RRRKŘízení krizízkouška5
RRZPDAZahraniční politika a diplomacie v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRAMSAnalýzy v mezinárodních studiíchzkouška6
RREUGAEvropská unie jako globální aktérzkouška6
RRIKInterkulturní komunikacezkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
RRMOPMezinárodní obchodní právozkouška3
RRMRMigrace a rozvojzkouška3
SODSocioekonomická demografiezkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRXDOdborná diplomová praxezápočet6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
RRAPRAAAktuální problémy rozvoje Afriky v AJzkouška4
RRAPRJJAAAktuální problémy rozvoje Jihovýchodní Asie v AJzkouška4
RRAPRLAAAktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky v AJzkouška4
RRHREHistorická role Evropy ve světové politice a ekonomicezkouška4

Specializace

ES Evropská studia
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRHREHistorická role Evropy ve světové politice a ekonomicezkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPOEUPolitiky Evropské uniezkouška4
RRVFEUVeřejné finance v Evropské uniizkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRHMUHospodářská a měnová uniezkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.

GRO Globální rozvoj
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
RRAPRAAAktuální problémy rozvoje Afriky v AJzkouška4
RRAPRJJAAAktuální problémy rozvoje Jihovýchodní Asie v AJzkouška4
RRAPRLAAAktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky v AJzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRNPRPNávrh projektu rozvojové pomocizápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRIPASIntegrační procesy agrárního sektoruzkouška4
RROPRPObhajoba projektu rozvojové pomocizápočet1
RRRZRRozvoj zdravého regionuzkouška3
RRVPZRSVyužívání přírodních zdrojů v rozvojovém světězkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.