Studijní programy / B-RR Regionální rozvoj
Program: B-RR Regionální rozvoj
Obor: B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program Regionální rozvoj je zaměřen na problematiku komplexního socioekonomického a environmentálního rozvoje regionu se znalostí globálních i lokálních souvislostí a podmíněnosti jejich úspěšného vývoje v kontextu moderních trendů regionální rozvojové politiky a schopností jejich efektivního uplatnění v podnikatelské sféře i v institucích veřejné správy, včetně jejich dopadu na potenciál regionálního růstu.
Studijní výstupy: Schopnost koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech
Schopnost kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o příslušném regionu
Schopnost analyzovat podnikatelské prostředí a založit a vést podnik
Schopnost komparace regionálních disparit a schopnost připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na jejich odstranění
Schopnost uplatňovat interdisciplinární přístup při řešení otázek souvisejících s rozvojem regionu
Znalost systému fungování a financování veřejné správy
Znalost problematiky financování regionálního rozvoje
Schopnost identifikovat a využívat relevantní informační zdroje
Schopnost navrhovat řešení v oblasti ekonomiky podniku a optimalizace procesů v oblasti finančního hospodaření
Schopnost provádět komplexní analýzy regionu z pohledu přírodních, sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti podniků
Uplatnění absolventů:Profil absolventa uvedených studijních programů bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi:

- koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech,
- kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o příslušném regionu,
- analyzovat podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v obecných a regionálních souvislostech,
- provádět komplexní analýzy regionu z pohledu přírodních zdrojů, sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti regionu,
- komparace regionálních disparit a rozhodujících faktorů tyto disparity podmiňujících,
- připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech rozvoje,
- založit a rozvíjet samostatnou podnikatelskou činnost v regionu,
- uplatňovat environmentální aspekty při analytické, koncepční a realizační fázi řešení konkrétního problému,
- týmové práce a aktivního využívání získaných znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi,
- identifikovat a využívat vhodné informační zdroje,
- formulovat návrhy řešení problémů a obhajovat navržená řešení.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Libor Grega

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMAEMakroekonomiezkouška6
RRMATMatematikazkouška6
RRSOCSociologiezkouška4
RRURRÚvod do studia regionálního rozvojezápočet2
RRZPRZáklady projektového řízenízkouška5
RRZVSZáklady veřejného a soukromého právazkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGOEkonomická geografiezkouška4
RRPEKPodniková ekonomikazkouška6
RRSPSSociální psychologiezkouška4
RRTVOKTvorba a ochrana krajinyzkouška5
VSVeřejná správazkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPZPPéče o životní prostředízkouška4
RRREPORegionální politikazkouška5
RRTRRTeorie regionálního rozvojezkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRASAplikovaná statistikazkouška6
RRBSBakalářský seminářzápočet1
RRMANManagement v regionálním rozvojizkouška6
RRMIEMikroekonomiezkouška6
RRRSORegionální sociologiezkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRODAObecná demografiezkouška5
RRPRZPPrávo v životním prostředízkouška3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRBPBakalářská prácezápočet10
RRREKRegionální ekonomikazkouška6
RRRVZPRozvoj venkova a zemědělská politikazkouška5
SISSídelní strukturyzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPRXOdborná bakalářská praxezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
FJP1Světový jazyk - francouzština pokročilí 1zápočet1
FJSP1Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 1zápočet1
FJZ1Světový jazyk - francouzština začátečníci 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
RJP1Světový jazyk - ruština pokročilí 1zápočet1
RJSP1Světový jazyk - ruština středně pokročilí 1zápočet1
RJZ1Světový jazyk - ruština začátečníci 1zápočet1
SJP1Světový jazyk - španělština pokročilí 1zápočet1
SJSP1Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1zápočet1
SJZ1Světový jazyk - španělština začátečníci 1zápočet1
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
FJP2Světový jazyk - francouzština pokročilí 2zkouška2
FJSP2Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2zkouška2
FJZ2Světový jazyk - francouzština začátečníci 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
RJP2Světový jazyk - ruština pokročilí 2zkouška2
RJSP2Světový jazyk - ruština středně pokročilí 2zkouška2
RJZ2Světový jazyk - ruština začátečníci 2zkouška2
SJP2Světový jazyk - španělština pokročilí 2zkouška2
SJSP2Světový jazyk - španělština středně pokročilí 2zkouška2
SJZ2Světový jazyk - španělština začátečníci 2zkouška2

Specializace

P Podnikání
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRSZEMSvětové zemědělstvízkouška2
RRZEMZemědělstvízkouška3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMPSManažerská psychologiezkouška4
RRMARMarketing v regionálním rozvojizkouška6
RRZIPŽivnostenské podnikánízkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRCRUCestovní ruch v regionálním rozvojizkouška4
RRUCVÚčetnictvízkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRLESLesy v regionálním rozvojizkouška5
RRPNFPodnikové financezkouška6
RRZEIZáklady evropské integracezkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RREAPEnvironmentální aspekty podnikání v EUzkouška5

VS Veřejná správa
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRGRGlobalizace a regionalizacezkouška5
RRVEFVeřejné financezkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRGISRGIS v regionálním rozvojizkouška5
RRUVSÚčetnictví ve veřejné správězkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRIRRInformatika v regionálním rozvojizkouška4
RRVAROVybrané aspekty rozvoje obcízkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRERZPEkonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojůzkouška6
RRMKMarketingová komunikace ve veřejné správězkouška6
RRPZUPozemkové úpravy a evidencezkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRSPHSprávní právo hmotnézkouška5