Studijní programy / B-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Program: B-MTS Mezinárodní teritoriální studia
Obor: B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia je zaměřen na získání komplexních znalostí problematiky rozvíjejících se zemí a regionů, především problémů ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru. Výběrem specializace se mohou studenti blíže profilovat buď na oblast globálního rozvoje nebo na oblast tropů a subtropů. Zaměstnavateli mohou být národní a nadnárodní instituce a organizace angažované v rozvojových aktivitách, multilaterální rozvojové agentury, subjekty v oblasti imigračních služeb, nevládní organizace. Dále absolventi naleznou uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry.
Studijní výstupy: Schopnost definovat témata, vytvářet a řešit projekty přispívající k řešení problémů v rozvojových oblastech
Schopnost koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech
Znalost environmentálních, demografických a migračních trendů a jejich ekonomických a sociálních dopadů v rozvojových zemích
Znalost světových institucí a organizací v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce
Znalost a pochopení rozvojových problémů jihovýchodní Asie, Afriky a Latinské Ameriky
Schopnost identifikovat a využívat relevantní informační zdroje
Znalost teorií hospodářského růstu a rozvoje
Znalost role státu při řešení dopadů integračních a globalizačních procesů v rozvojovém světě
Schopnost práce v mezinárodním kontextu a v interdisciplinárním týmu
Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
Uplatnění absolventů:Profil absolventa uvedených studijních programů bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi:

- ústně komunikovat v cizím jazyce s využitím odpovídající odborné terminologie
- řídit multikulturní tým v cizím kulturním prostředí
- komplexní znalosti integračních a dezintegračních procesů v oblasti, kulturních specifik a odlišností oblastí
- využívat integrační a rozvojové teorie v praxi
- řešit problematiku ekonomického i sociálního rozvoje oblastí
- řešit problematiku hospodaření s přírodními zdroji
- identifikovat světové instituce a organizace v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce
- analyzovat dopady integračních a globalizačních procesů v oblasti hospodářských, environmentálních a sociálních politik v oblasti.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMAEMakroekonomiezkouška6
RRSOCSociologiezkouška4
RRUMTSÚvod do mezinárodních teritoriálních studiízápočet2
RRIDSÚvod do rozvojových studiízkouška4
RRZEZáklady environmentalistikyzkouška5
RRZPRZáklady projektového řízenízkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGAALAEkonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Amerikyzkouška6
EUEvropská uniezkouška4
RRMIEMikroekonomiezkouška6
PPRZPolitické procesy rozvojových zemízkouška6
RPJVAARozvojové problémy JV Asie v AJzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPSInterkulturní psychologiezkouška6
MOMezinárodní obchodzkouška6
REARozvojová ekonomika v AJzkouška6
RPLAARozvojové problémy Latinské Ameriky v AJzkouška5
RRTRRTeorie regionálního rozvojezkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRASAplikovaná statistikazkouška6
RRBSBakalářský seminářzápočet1
RRGRGlobalizace a regionalizacezkouška5
RRMANManagement v regionálním rozvojizkouška6
NOARPNeziskové organizace a rozvojová pomoczkouška6
RPAFARozvojové problémy Afriky v AJzkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPRZBezpečnostní problematika rozvojových zemízkouška6
EZALEkonomika zemědělství a lesnictvízkouška6
RRGISRGIS v regionálním rozvojizkouška5
RRMMMezinárodní marketingzkouška4
MEVZMezinárodní vztahyzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRBPBakalářská prácezápočet10
DERDemografie a rozvojzkouška6
HAOZPHospodářské aspekty ochrany životního prostředízkouška6
RRZPOZemědělská politika a obchodzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPRXOdborná bakalářská praxezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
FJP1Světový jazyk - francouzština pokročilí 1zápočet1
FJSP1Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 1zápočet1
FJZ1Světový jazyk - francouzština začátečníci 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
RJP1Světový jazyk - ruština pokročilí 1zápočet1
RJSP1Světový jazyk - ruština středně pokročilí 1zápočet1
RJZ1Světový jazyk - ruština začátečníci 1zápočet1
SJP1Světový jazyk - španělština pokročilí 1zápočet1
SJSP1Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1zápočet1
SJZ1Světový jazyk - španělština začátečníci 1zápočet1
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
FJP2Světový jazyk - francouzština pokročilí 2zkouška2
FJSP2Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2zkouška2
FJZ2Světový jazyk - francouzština začátečníci 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
RJP2Světový jazyk - ruština pokročilí 2zkouška2
RJSP2Světový jazyk - ruština středně pokročilí 2zkouška2
RJZ2Světový jazyk - ruština začátečníci 2zkouška2
SJP2Světový jazyk - španělština pokročilí 2zkouška2
SJSP2Světový jazyk - španělština středně pokročilí 2zkouška2
SJZ2Světový jazyk - španělština začátečníci 2zkouška2