Studijní programy / N-ZS Zemědělská specializace
Program: N-ZS Zemědělská specializace
Obor: N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor Zemědělské inženýrství je určen pro absolventy příslušných Bc. oborů, zejména oboru Všeobecné zemědělství, kteří si chtějí dalším studiem prohloubit všeobecný přehled nejen z oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale také z problematiky mechanizace výrobních procesů. V průběhu navazujícího magisterského studia se posluchači podrobně seznámí s problematikou řízení podniků živočišné a rostlinné výroby, se systémy rostlinné a živočišné produkce, aktuálními otázkami ekologického zemědělství a trvalého rozvoje venkova. Velká pozornost je věnována problematice produkce zdravotně nezávadných potravinových surovin, bezpečných potravin a zdravému životnímu prostředí. V tomto navazujícím studiu se posluchači zabývají i otázkami zemědělské politiky a zásadami moderního manažerského přístupu řízení.
Uplatnění absolventů:Po úspěšném ukončení studia mají absolventi možnost všestranného uplatnění nejen na regionální úrovni, ale i v národní či mezinárodní oblasti. Uplatnění se jim vedle zemědělské sféry nabízí i v různých zemědělsko-obchodních společnostech, výzkumných ústavech, ve specializovaných firmách, úřadech státní správy či v soukromé sféře.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KREKOKKrajinná ekologie Kzkouška5
KZPKKvalita a zdraví půd Kzkouška6
SHPPKSystémy hnojení polních plodin Kzkouška5
TKHZKTechnika krmení hospodářských zvířat Kzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GENZAKAplikovaná genetika v zemědělství Kzkouška5
ODPHOKOdpadové hospodářství Kzkouška6
PALUKKPastvinářství a lukařství Kzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KSKKKonzervace a skladování krmiv Kzkouška6
MEVPRKMechanizace výrobních procesů Kzkouška6
MNGKPodnikový management Kzkouška5
PSHZKProdukční systémy hospodářských zvířat Kzkouška6
SLR1KŠlechtění rostlin 1 Kzkouška6
TRVPKTvorba výnosu polních plodin Kzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
SYRVKSystémy rostlinné výroby Kzkouška5
SLHZ1KŠlechtitelské programy hospodářských zvířat Kzkouška6
ZHPCTKZoohygiena a prevence chorob Kzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
ESCHZKEkologické systémy chovu zvířat Kzkouška5
EKZKEkologické zemědělství Kzkouška5
PASTSKPastvinářství v tropech a subtropech Kzkouška4
PEOZKPěstování ovoce a zeleniny Kzkouška6
PRPNKPěstování rostlin pro nepotravinářské účely Kzkouška4
RRYBKRybářství Kzkouška5
ZPOLKZemědělská politika Kzkouška4
ZZEP1KZpracování zemědělských produktů 1 Kzkouška5