Studijní programy / N-ZS Zemědělská specializace
Program: N-ZS Zemědělská specializace
Obor: N-ZS-RV Rozvoj venkova
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor Rozvoj venkova reaguje na společenskou potřebu získat odborníky na programování, řízení a výzkum venkova jako komplexní kategorie, zahrnující nejen zemědělství a lesnictví, ale i rozvoj řemesel, služeb, cestovního ruchu a bydlení na venkově. Cílem studia je dát studentům pokud možno komplexní pohled na venkovské osídlení a venkovskou krajinu z hlediska principů udržitelnosti.
Studijní výstupy: Absolvent oboru rozvoje venkova bude schopen:
zpracovávat a analyzovat relevantní informace
aplikovat nabyté profesní znalosti v praxi
identifikovat problémy v krajině a venkovském osídlení
tvořit projekty a organizovat jejich realizaci
řešit problémy samostatně i v týmu.
Absolvent se uplatní zejména ve státní správě a samosprávě na všech úrovních, v agenturách, zabývajících se mikroregionálním rozvojem a krajinou, ve výzkumu a pedagogickém procesu.
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru se mohou uplatnit ve státní správě a samosprávě zabývající se venkovem na všech hierarchických úrovních, ve státních i soukromých projekčních institucích, zaměřených na problematiku venkova, ve výzkumu a odborném školství. Spojení přírodních a společenskovědních oborů je základem pro vyšší flexibilitu na trhu práce.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DEVODemografie venkovazkouška4
KRAEK1Krajinná ekologie 1zkouška7
VSZEMVšeobecné zemědělstvízkouška5
ZKSPRZáklady správního právazkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGRRAgrobyznys v rozvoji regionůzkouška4
KOMOS1Komunální odpady a skládkování 1zkouška6
OCHZPOchrana životního prostředízkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
REMISRegionální a místní samosprávazkouška5
VETURVenkovská turistikazkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DIPSEDiplomový seminářzápočet3
ENETEnvironmentální etikazkouška5
RUSORurální sociologiezkouška5
TEINVTechnická infrastruktura venkovazkouška6
VSAVenkovské stavby a architekturazkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
LESNLesnictví a funkce lesazkouška5
OBNVENObnova venkovazkouška6
RERZRegionální rozvoj - teoriezkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AZEAlternativní zdroje energiezkouška5
DESMDestinační managementzkouška4
EKZEkologické zemědělstvízkouška5
KHJPKvalita, hygiena a jakost potravinzkouška3
PVZPPosuzování vlivů na životní prostředízkouška5
VINRVinařstvízkouška4
ZUZZakládání a údržba zelenězkouška5