Studijní programy / N-ZS Zemědělská specializace
Program: N-ZS Zemědělská specializace
Obor: N-ZS-AE Agroekologie
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor Agroekologie je zaměřen na ekologickou a environmentální problematiku v zemědělsky využívané krajině a na hospodaření ve venkovské krajině v intencích udržitelného rozvoje.
Studijní výstupy: Absolventi mají znalosti atmosférických procesů ve vazbě na růst a vývoj rostlin, mají schopnost analyzovat a racionálně ovlivňovat koloběh živin v zemědělské krajině, analyzovat dopady na ekosystémové služby a analyzovat resilienci ekosystému/regionu.
Mají také schopnost koncepčně řešit problematiku prevence vzniku odpadů v souvislosti s environmentálním řízením organizace.
Absolventi se snadno orientují v environmentální legislativě, v problematice vodního hospodářství, a obnovy venkova.
Mají znalosti jak postupovat při řešení základních právních problémů v praxi v souladu s právní úpravou.
Absolventi mají základní profesní znalosti z oboru závlah, odvodnění a terénních úprav, ale také biotických a abiotických složek travního porostu.
Absolventi mají schopnost zpracování prostorových dat, základních principů techniky a technologie chovu hlavních druhů hospodářských zvířat.
Uplatnění absolventů:Absolventi najdou uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, v resortních institucích a projektových organizacích, zaměřených na krajinné a územní plánování, komplexní pozemkové úpravy a protierozní ochranu půdy, revitalizaci vodních systémů.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGKLIAgroklimatologiezkouška5
ENETEnvironmentální etikazkouška5
CHZ-AEChov hospodářských zvířat 1zkouška5
KRAEK1Krajinná ekologie 1zkouška7
USPV1Udržitelná spotřeba a výroba 1zkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOMOS1Komunální odpady a skládkování 1zkouška6
OCHRROchrana rostlinzkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
ZUZZakládání a údržba zelenězkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ESSLEkosystémové službyzkouška5
MNDOManažerské dovednostizkouška4
RYBUNRybníky a účelové nádržezkouška6
SARESanace a rekultivacezkouška6
TREKTravinné ekosystémyzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
LESNLesnictví a funkce lesazkouška5
OBNVENObnova venkovazkouška6
VODHVVodní hospodářstvízkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
AGRT2Agroturistika a chov konízkouška5
ESCHZEkologické systémy chovu zvířatzkouška5
EKZEkologické zemědělstvízkouška5
PZKOKoření, zdroje, pěstování a zpracovánízkouška6
MANOHManagement OHzkouška5
MZASManagement živin v agroekosystémuzkouška5
VDEKTVodní ekotoxikologiezkouška4
ZMKLIMZměna klimatuzkouška5