Studijní programy / N-ZS Zemědělská specializace
Program: N-ZS Zemědělská specializace
Obor: N-ZS-AD Automobilová doprava
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:"Automobilová doprava" je oborem širokého zaměření, poskytující univerzitní vzdělání orientované především pro uživatelskou sféru. Pro přijetí do oboru "Automobilová doprava" je třeba úspěšné absolvování bakalářského studijního oboru Provoz techniky či jiného bakalářského studia s obecně technickým zaměřením.
Studijní výstupy: Schopnost orientace v problematice konstrukce spalovacích motorů a motorových vozidel.
Schopnost posuzovat užitné hodnoty motorových vozidel, včetně hodnocení jejich provozních vlastností.
Schopnost samostatné orientace v konstrukci funkčních skupin jednotlivých typů automobilů.
Dovednost v měření a vyhodnocení základních parametrů vozidlových motorů a motorových vozidel.
Detailní znalosti koncepcí elektronických systémů.
Schopnost volit optimální systém údržby a opravy motorových vozidel.
Schopnost zpracovat návrh řešení servisního pracoviště na úrovni technologického projektu na základě zadaných parametrů.
Dovednost rozhodování o logistických problémech a schopnost komunikace s odborníky v dané oblasti.
Schopnost orientace v problematice energetických toků, zdrojů energie a jejich vzájemných vztahů i k environmentálním hlediskům.
Schopnost orientace v systému environmentálního managementu jakosti dle norem ISO.
Uplatnění absolventů:Absolventi se mohou uplatnit ve vrcholném managementu v oblasti zemědělství, lesnictví, dopravy, v komunálních službách a provozech, v obchodních a servisních organizacích, ve školství a ve výzkumu.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MOVOZ2Motorová vozidla IIzkouška6
TSNDTechnologie silniční nákladní dopravyzkouška5
VLTMVlastnosti technických materiálůzkouška5
VOZMVozidlové motoryzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MNGPodnikový managementzkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
TVOZITerénní vozidlazkouška6
ZMOVZZkoušení motorových vozidelzkouška5
ZTNAMZkušebnictví, technická normalizace a metrologiezkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DMVDiagnostika motorových vozidelzkouška5
LOGSLogistikazkouška5
MNGJManagement jakostizkouška6
PPVDPrávní předpisy v dopravězkouška4
PMOVPříslušenství motorových vozidelzkouška5
UOMVÚdržba a opravy motorových vozidelzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AZEAlternativní zdroje energiezkouška5
DPDiplomová prácezápočet20
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
DOINDopravní inženýrstvízkouška5
HSMVBHodnocení stavu vozidel a bezpečnost v dopravězkouška4
OPKKoroze a ochrana proti korozizkouška5
PEZPPéče o životní prostředízkouška5
PRGTVProgramování a technické výpočtyzkouška5
PSPProjektování servisních provozůzkouška4
SMOVZSpeciální motorová vozidlazkouška5
TMSADTechnická měření, sběr a analýza datzkouška5
TRIBGTribologiezkouška4