Studijní programy / N-ZOO Zootechnika
Program: N-ZOO Zootechnika
Obor: N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studium umožní získat poznatky a na ně navazující intelektuální dovednosti ke kvalifikovanému rozhodování při výběru, zavádění, řízení a hodnocení genetických a dalších biotechnologických inovací, především v oblastech šlechtění a chovu hospodářských zvířat, produkce kvalitních a bezpečných potravin, zachování biodiverzity živočišných druhů atd. Studium je vhodné pro absolventy bakalářských oborů biologického zaměření se zájmem o živočišnou oblast zemědělství.
Studijní výstupy: Absolventi získají komplexní pohled na procesy probíhající v živočišném organismu (na úrovních molekul, buněk, tkání a celých organizmů).
Získají znalosti základních genetických mechanizmů na molekulární a buněčné úrovni a jejich uplatnění v moderních biotechnologií u živočichů.
Absolventi získají také znalosti týkají se oboru genetika člověka včetně přehledu metod moderní genetické diagnostiky.
Absolventi získají schopnost aplikace molekulárně genetických a genomických metod a přístupů včetně dovednosti bioinformatických analýz dat.
Získají znalosti metod a výsledků transgenoze savců a klonování zvířat, technologií rekombinantní DNA.
Získají schopnost aplikace poznatků genetiky, principů analýzy kvantitativních znaků a molekulární genetiky ve šlechtění zvířat.
Absolventi mají schopnost aplikovat poznatky biotechnologií ve výživě a krmení zvířat a v ochraně životního prostředí.
Absolventi jsou schopni zajišťovat bezpečnost potravinových zdrojů na základě analýzy alimentárního rizika.
Získané znalosti se týkají také managementu výzkumu, vývoje a inovací.
Uplatnění absolventů:Absolventi nacházejí uplatnění v soukromých a státních podnicích, které se zabývají potravinářskou a zemědělskou problematikou s realizací biotechnologických postupů. Dále v odborných a manažerských funkcích, v biotechnologických službách, v plemenářských organizacích, v chovatelských svazech, v podnicích krmivářského a zpracovatelského průmyslu. Také ve firmách zaměřených na výrobu potravin pomocí biotechnologií a predikci jejich kvality, ale také ve státní správě a poskytování poradenství v biotechnologiích a ve vědeckovýzkumných institucích, ve školství středním a vyšším odborném.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBIZG-CBiochemie živočichů - CVzápočet2
CBIZG-PBiochemie živočichů - Pzkouška4
GKZGenetika kvantitativních znakůzkouška6
MBGMolekulární a buněčná genetika živočichůzkouška6
ZNPZZdravotní nezávadnost potravinových zdrojůzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIRHZBiotechnika reprodukce hospodářských zvířatzkouška4
BUBIBuněčná biologiezkouška5
MVVIManagement výzkumu, vývoje a inovacízkouška2
MFJZMorfologie hospodářských zvířatzkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIKPZBiotechnologie krmných a potravinových zdrojůzkouška5
GESPGenetika skotu a prasatzkouška6
MGZVMetody genomiky zvířatzkouška4
FYVRZMolekulární fyziologie živočichůzkouška5
MNGPodnikový managementzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIFBioinformatikazkouška4
DPDiplomová prácezápočet20
ODSGOdborný seminář - genetikazápočet2
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
BIVYCLBiotechnologie ve výživě člověkazkouška6
BIZPBiotechnologie životního prostředízkouška4
GECLGenetika člověkazkouška5
IMUGImunologiezkouška4
IZSInformační zdroje a softwarezápočet4
LMGLaboratoře molekulární genetikyzkouška6
LATGMLaboratoře testování genetických markerůzkouška3
OTAJGOdborný jazyk - genetika (AJ)zkouška3
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatzkouška6
TGSKTransgenoze savců a klonovánízkouška3