Studijní programy / N-ZOO Zootechnika
Program: N-ZOO Zootechnika
Obor: N-ZOO-RH Rybářství a hydrobiologie
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studium oboru navazuje na šedesátiletou úspěšnou tradici studia rybářské specializace. Vychází z přírodovědného a zootechnického odborného základu získaného v bakalářském studijním programu zootechnika, případně v dalších obdobně zaměřených programech. Výuka je tvořena oborově průpravnými disciplinami, na které navazují předměty profilující, doplněné významným podílem praktických cvičení, terénních výjezdů, exkurzí a praxí ve špičkových rybářských provozech. Součástí studia je zpracování diplomové práce z oblasti rybářství, hydrobiologie nebo ekologie vodního prostředí.
Studijní výstupy: Student magisterského studijního oboru rybářství a hydrobiologie je připravován pro komplexní odbornou činnost v celé sféře sladkovodního rybářství.
Absolvent oboru je schopen kvalifikovaně zajišťovat chov sladkovodních ryb, jejich výživu a potravinářské zpracování, management tekoucích vod a ochranu vodního prostředí.
Současně ovládá právní rámec rybářství, včetně souvisejících právních norem.
Absolvent rovněž získává základní schopnosti a dovednosti pro vědeckou práci v oboru.
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru nacházejí široké uplatnění v rybářské chovatelské praxi, u uživatelů rybářských revírů, v managementu tekoucích vod, potravinářském i krmivářském průmyslu, obchodu, v rybářském výzkumu, státní správě i rybářském školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EVPEkologie vodního prostředízkouška5
RHCHEHydrochemiezkouška6
RICHTIchtyologie obecnázkouška5
JZRYJakost a zpracování rybzkouška6
ZKRYBZáklady rybníkářstvízkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AHBAplikovaná hydrobiologiezkouška7
RHBOTHydrobotanikazkouška6
RICHT2Ichtyologie systematickázkouška5
RRTEVRybářství v tekoucích vodáchzkouška6
TCHRYBTechnologie chovu rybzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHRYBChoroby rybzkouška6
PRAXRDPraxe diplomová - 8 týdnůzápočet8
RVAKRVýživa a krmení rybzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AKAkvakulturazkouška6
DPDiplomová prácezápočet20
PPRYBPrávní předpisy v rybářstvízkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
CHDDRChov dekoračních druhů rybzkouška4
CHDR1Chov vodní drůbežezkouška4
OTAJROdborný jazyk - rybářství - seminář (AJ)zkouška3
MNGPodnikový managementzkouška5
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatzkouška6
ZEESZemědělský a experimentální softwarezkouška5