Studijní programy / N-ZOO Zootechnika
Program: N-ZOO Zootechnika
Obor: N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:V rámci studia oboru Chov koní a agroturistika jsou studenti připravováni na následující okruhy činnosti: chovatel a šlechtitel koní, trenér dostihových a sportovních koní, cvičitel jezdectví. V těchto okruzích činnosti uplatní studenti získané znalosti z genetiky a šlechtění koní, obecné zootechniky, reprodukce koní, výživy a krmení koní, přípravy koní pro jejich pracovní a speciální využití.
Studijní výstupy: Schopnost aplikovat znalosti o chovu a šlechtění koní v praxi, získání komplexních znalostí v nejvýznamnějších oblastech využití koní.
Schopnost aplikovat znalosti o stavbě a funkci těla koní v praxi, schopnost aplikovat znalosti o stavbě a funkcích orgánových systémů koně v praxi.
Schopnost analyzovat a řešit problémy biotechniky reprodukce koní, schopnost analyzovat a řešit problémy výživy koní.
Schopnost využít získané znalosti pro podnikání zaměřené na chov koní a turismus.
Schopnost využít získané znalosti a schopnosti pro poskytování služeb v agroturistice.
Uplatnění absolventů:Absolventi se mohou uplatnit v uznaných chovatelských sdruženích, jezdeckých, hipo-rehabilitačních a chovatelských centrech, v pedagogické a vědeckovýzkumné oblasti. Rovněž mají potřebné znalosti pro práci v oblasti chovu a využití koní a jsou schopni podnikat na venkově v oboru cestovního ruchu a venkovské turistiky. Jsou připraveni vytvářet v rámci podnikatelské činnosti na venkově prostředí, ve kterém využijí specifické přírodní podmínky regionů ČR a budou podporovat aktivity typické pro prostředí venkova.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ETKEtologie konízkouška4
CHKONSChov koní - specializacezkouška10
MFKMorfologie a fyziologie konízkouška7
VYKOVýživa a krmení konízkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGRTAgroturistikazkouška4
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
SVKSystémy využití konízkouška6
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGRTSPAgroturistika speciálnízkouška4
NKZNemoci koní a zoohygienazkouška5
OTAKOOdborný jazyk - Angličtina - konězkouška2
MNGPodnikový managementzkouška5
PSHZ1Produkční systémy hospodářských zvířat 1zkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIRHZBiotechnika reprodukce hospodářských zvířatzkouška4
DPDiplomová prácezápočet20
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 5 př.)
AGRT2Agroturistika a chov konízkouška5
ACHZAlternativní chov hospodářských zvířatzkouška5
FCHZFarmové chovy zvěřezkouška5
HIPRHiporehabilitacezkouška5
JE1Jezdectví Izkouška5
JE2Jezdectví IIzkouška5
MGEZIMolekulární genetika živočichůzkouška5
OBNVENObnova venkovazkouška6
PALUKPastvinářství a lukařstvízkouška5
PRAPrávozkouška4
ZEESZemědělský a experimentální softwarezkouška5