Studijní programy / N-ZEI Zemědělské inženýrství
Program: N-ZEI Zemědělské inženýrství
Obor: N-ZEI-ABY Agrobyznys
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolventi jsou vybaveni komplexní sumou znalostí technicko-technologických, ekonomických, právních a hospodářsko-politických v reakci na rostoucí poptávku po odbornících do řídících a liniových funkcí až po vrcholné manažerské pozice v moderním agrobyznysu. V navazujícím magisterském studiu budou v návaznosti na bakalářský stupeň studia znalosti a dovednosti rozšířeny hlubším poznáním teoreticko-metodologické podstaty oboru, širšími souvislostmi v mezinárodním měřítku s důrazem na jazykovou vybavenost, poznatky a dovednostmi dalších biologicko-technických a manažersko-ekonomických disciplin, což vytváří předpoklady působit v uvedeném zařazení ve funkcích vyžadujících rozhodování v komplexnějších souvislostech a inženýrské pojetí odborné práce.
Studijní výstupy: Schopnost orientace na trzích souvisejících se zemědělskou produkcí a službami ve vztahu k vazbám na úrovni regionu, národní úrovni a rozvinuté na mezinárodní úroveň.
Schopnost mezioborového přístupu v rozhodovacích procesech v horizontální i vertikální struktuře podniků agrobyznysu na úrovni středního managementu.
Schopnost orientace v regionální politice a environmentálních hlediscích a jejich aplikace do podnikové strategie, popř. projektového řízení.
Identifikace a výběr validních informačních zdrojů pro tvorbu strategií v agrobyznysu.
Znalost právního prostředí a schopnost aplikace znalostí do podnikatelských a manažerských aktivit v rámci agrobyznysu.
Schopnost efektivni identifikace problému, analýzy a zřetelné formulace problému umožňující následné samostatné nalezení řešení s využitím interdisciplinárního přístupu a obhájení zvolené formy řešení.
Uplatnění absolventů:Absolventi se mohou uplatnit v celé šíři podniků zabývajících se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním a distribucí produktů, službami na všech úrovních komoditních vertikál v národním i mezinárodním měřítku. Stejně dobře jsou připraveni pro manažerské pozice v národních i nadnárodních institucích i orgánech státní správy, jsou však schopni i řízení malých a středních podniků i samostatného podnikání. V tomto smyslu mají předpoklady i pro vedení specializovaných útvarů řízení v podnicích s větší koncentrací výroby, ve vertikálně integrovaných hospodářských celcích. Dále mohou aktivně působit v oblasti poradenství, v projektovém řízení, ve výzkumných organizacích, zájmových svazech a v neposlední řadě i ve školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKMANEkonomika pro manažeryzkouška6
ENPOLEnvironmentální politikazkouška6
INPAGSIntegrační procesy agrárního sektoruzkouška6
PSCHZ2Produkční systémy v chovech HZ IIzkouška6
PSRV2Produkční systémy v RV IIzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PIMNGProjektový a inovační managementzkouška4
PRPSPřípadová studiezápočet3
SYSLUZSystémy služeb pro zemědělstvízkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DZKLIMDopady změny klimatuzkouška5
FRPAGFinanční řízení podniku v agrobyznysuzkouška6
PRPRVProstředky pro rostlinnou výrobuzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGPOLAgrární politikazkouška6
DPDiplomová prácezápočet20
EVPREvropské hospodářské právozkouška4
REGEKPRegionální ekonomika a politikazkouška6
TRPUTrh půdyzkouška4
ZBZPZVZbožíznalství a prostředky pro ŽVzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
MARAGMarketing v agrobyznysuzkouška4
NZEAGNetradiční zdroje energie v agrosektoruzkouška6
OMSTRObchodní a marketingové strategiezkouška4
OCEMPOceňování majetku a likvidace pojistných událostízkouška5
USPV1Udržitelná spotřeba a výroba 1zkouška5
ZNPZZdravotní nezávadnost potravinových zdrojůzkouška5