Studijní programy / N-TP Chemie a technologie potravin
Program: N-TP Chemie a technologie potravin
Obor: N-TP-JZP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Kromě klasických mikrobiologických stanovení jsou vyučovány progresivní mikrobiologické metody, včetně metod typizace pomocí molekulárních metod (PCR); v oblasti chemické analýzy jsou to separační a další perspektivní instrumentální metody, včetně bioanalytických (imunoanalýza). V této souvislosti získá absolvent potřebné znalosti z toxikologie potravin. Absolvováním disciplin genetického zaměření se absolvent mimo jiné orientuje v problematice potravin nového typu (včetně potravin obsahujících GMO). Nadstavbou výživy člověka je oblast funkčních potravin, včetně jejich analytiky. V návaznosti na zvládnutí obecné hygieny potravin má absolvent rozsáhlé znalosti ze speciální hygieny jednotlivých potravinářských komodit. Je schopen v potravinářských podnicích zavádět, resp. z pozice státní správy kontrolovat fungování systémů řízení jakosti, včetně HACCP v rámci výroby všech základních potravinářských komodit.
Studijní výstupy: Znalosti základních fyzikálně-chemických dějů.
Teoretické znalosti a praktické dovednosti instrumentálních metod používaných při analýze potravin a zemědělských produktů.
Schopnost zpracování analytických dat, hodnocení analytických postupů, zabezpečení jakosti výsledků.
Schopnost vybrat a použít bioanalytickou metodu pro konkrétní praktické aplikace.
Schopnost pracovat v mikrobiologické laboratoři, identifikovat mikroorganismy, provádět mikrobiologickou analýzu potravin.
Schopnost analyzovat potravinové zdroje a předcházet tak možným alimentárním nákazám.
Schopnost odhadnout a zvládnout zdravotní rizika spojená s konzumací potravin.
Schopnost aplikovat znalosti a metody genetiky a genomiky v potravinářství.
Schopnost posoudit relevantnost výživových a zdravotních tvrzení.
Uplatnění absolventů:Absolvent se může uplatnit ve zpracovatelských, potravinářských podnicích tuzemských i zahraničních, nebo v orgánech státní správy, jako jsou orgány ochrany veřejného zdraví, státní veterinární zpráva i státní zemědělská a potravinářská inspekce. Uplatnění najde také v poradenské činnosti, ve školství, ve vědě a výzkumu, pojišťovnictví, jako soudní znalec v mnoha oborech a v neposlední řadě jako interní i externí auditor jakosti. Absolvent může působit i jako poradce, resp. znalec ve výživě člověka. Velmi úspěšně může působit i v komerčních laboratořích chemických, resp. mikrobiologických se zaměřením nejen na jakost a zdravotní nezávadnost potravin, ale také na širší problematiku životního prostředí.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CAL-CChemie analytická - CVzápočet2
CAL-PChemie analytická - Pzkouška4
CFZChemie fyzikálnízkouška5
POMI2Potravinářská mikrobiologie IIzkouška5
SPHYPSpeciální hygiena potravinzkouška6
TOPOTToxikologie potravinzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KBAPKvalita a bezpečnost akvapotravinzkouška3
MANPOMikrobiologická analýza potravinzkouška6
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
RADHYRadiobiologie a radiační hygienazkouška5
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
VYCLVýživa člověkazkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBANBioanalytické metodyzkouška5
CIAMChemické instrumentální analytické metodyzkouška6
MNGPodnikový managementzkouška5
POGIPotravinářská genomikazkouška5
SRZNSystémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnostizkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
FUPOFunkční potravinyzkouška4
FMVPFyzikální a mechanické vlastnosti potravinzkouška4
SENANPSenzorická analýza potravinzkouška3
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
BPPBalení a prodej potravinzkouška6
GENZGenetika Zzkouška5
PZKOKoření, zdroje, pěstování a zpracovánízkouška6
MRKT1Marketing 1zkouška4
MEPOVMetodologie potravinářského výzkumuzkouška4
OCHRROchrana rostlinzkouška5
PTEPotravinářská technikazkouška6
POINPotravinářské inženýrstvízkouška5
PRAPrávozkouška4
PVOPProvozní vody v potravinářském průmysluzkouška4
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4
SPOLSSpolečné stravovánízkouška4
ZHPCTZoohygiena a prevence chorobzkouška5
ZOPPZpracování odpadů z potravinářského průmysluzkouška5