Studijní programy / N-TP Chemie a technologie potravin
Program: N-TP Chemie a technologie potravin
Obor: N-TP-EKT Ekotrofologie
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor poskytuje základní znalosti o produkci (prvovýrobě), složení a struktuře všech základních druhů zemědělských produktů a dobré znalosti o hlavních potravinářských technologiích, včetně produkce potravin nového typu a zvládá v patřičném rozsahu příslušnou potravinářskou legislativu. Orientuje se v disciplinách zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí. Staví na solidních znalostech z mikrobiologie, včetně mikrobiologie potravinářské i základů mikrobiologie lékařské, znalostech z chemie (včetně chemie potravin a analytické chemie), molekulární biologie a genetiky. Má potřebné znalosti z biochemie a fyziologie výživy (včetně základních znalostí anatomie) a v návaznosti na to znalosti klinické výživy, výživy jednotlivých populačních skupin a epizootologie a epidemiologie. Má i nezbytné základní znalosti psychologie a didaktiky poradenství.
Studijní výstupy: Absolventi mají schopnost rozlišit jednotlivé tkáně a orgány člověka na makroskopické a mikroskopické úrovni.
Absolventi umí posoudit odchylky homeostázy organizmu.
Absolventi umí posoudit a pozitivně ovlivnit výživový stav.
Absolventi umí stanovit výživové doporučení různým populačním skupinám.
Absolventi ví, jak předcházet onemocněním souvisejících s výživou.
Absolventi mají schopnost pozitivně působit na osoby se špatnými stravovacími návyky.
Absolventi umí posoudit relevantnost výživových a zdravotních tvrzení.
Absolventi mají schopnost posouzení a zvládání mikrobiálních rizik.
Uplatnění absolventů:Absolventi se mohou uplatnit ve zpracovatelských potravinářských podnicích tuzemských i zahraničních, a to především pokud jde o výrobu a uvádění na trh potravin nového typu, včetně potravin vyrobených z GMO nebo GMO obsahujících, a dále tzv. funkčních potravin a potravin určených pro zvláštní výživu. Uplatnění mohou absolventi nalézt v orgánech státní správy, jako jsou orgány ochrany veřejného zdraví, státní veterinární správa i státní zemědělská a potravinářská inspekce. Jednu ze stěžejních oblastí uplatnění absolventa lze spatřovat v poradenské činnosti v oblasti výživy a dále ve školství, vědě a výzkumu.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ANCLOAnatomie člověkazkouška6
BIVYCLBiotechnologie ve výživě člověkazkouška6
PSYVYPoradenství ve výživězkouška5
SPHYPSpeciální hygiena potravinzkouška6
TOPOTToxikologie potravinzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYZCLFyziologie člověkazkouška5
GECLGenetika člověkazkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
VYCLVýživa člověkazkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOMVYKomunitní výživazkouška5
POGIPotravinářská genomikazkouška5
SPMIKRSpeciální mikrobiologiezkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
FUPOFunkční potravinyzkouška4
PRVWPreventivní výživazkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
AGPOLAgrární politikazkouška6
EKOL2Ekologie IIzkouška5
CTXEkotoxikologiezkouška5
FMVPFyzikální a mechanické vlastnosti potravinzkouška4
HRKPHnojení rostlin a kvalita produkcezkouška5
MEPOVMetodologie potravinářského výzkumuzkouška4
MANPOMikrobiologická analýza potravinzkouška6
MNGPodnikový managementzkouška5
RADEKRadioekologiezkouška5
SPOLSSpolečné stravovánízkouška4
TROFRTrofické řetězcezkouška4
VYCLDIEVýživa člověka a dietetikazkouška5
VYZKPVýživa zvířat a kvalita produkcezkouška5
VYDOPVýživová doporučenízkouška4