Studijní programy / N-TO Technologie odpadů
Program: N-TO Technologie odpadů
Obor: N-TO-TMO Technologie a management odpadů
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor navazuje na bakalářský studijní program "Technologie odpadů". Je zaměřen na management technologií materiálového a energetického využití odpadů, případně technologie zneškodnění odpadů. Základem studia je rozvoj a prohloubení disciplín teoretického základu a hlavně profilové disciplíny (viz níže), které vytvářejí základ pro uplatnění v oboru OH.
Studijní výstupy: Kompetence absolventů zahrnují zkušenosti, praktické dovednosti a vysoce specializované znalosti z oboru odpadového hospodářství, vycházející z nejnovějších poznatků v oboru.
Absolvent je kompetentní samostatně řídit procesy a technologie využití a omezování vzniku odpadů, založené na biologických, chemických a fyzikálních procesech a integrovat tak poznatky různých oborů.
Současně je absolvent kompetentní samostatně řídit managament procesů a technologií používaných v odpadovém hospodářství a nést odpovědnost za přínos k profesním znalostem a postupům.
Vychází z ekonomického managamentu a přechází do úrovně environmentálního managamentu až po environmentální auditování procesů, technologií a provozů, vycházejících z principů IPPC.
Absolventi najdou uplatnění ve výrobní, podnikatelské a výzkumné sféře, v orgánech státní správy a samosprávy, ve školství a poradenství.
Studiem získají rovněž potřebné znalosti i pro vlastní soukromou podnikatelskou činnost v oboru odpadového hospodářství.
Absolvent je kompetentní vykonávat funkci odpadového hospodáře ve smyslu platných právních předpisů.
Uplatnění absolventů:Absolventi se uplatňují v podnikatelské sféře jako řídící pracovníci ve funkci "Odpadový hospodář" ve smyslu Zákona o odpadech. Uplatnění nacházejí ve veřejné správě a v poradenských a konzultačních organizacích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZOD2Biologické zpracování odpadů IIzkouška6
KREKOKrajinná ekologiezkouška5
MNGPodnikový managementzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ENVIREnvironmentalistikazkouška6
EMNGEnvironmentální managementzkouška5
GEISGeografické informační systémyzkouška6
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
SYPRSystematické projektovánízkouška5
TZZAOTechnika zpracování zahradnických odpadůzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ENAUEnvironmentální auditzkouška5
LOH2Legislativa OH IIzkouška6
MNGRTManagement rizik technologií OHzkouška5
MBPModelování biologických procesůzkouška5
TKOMSTechnika pro komunální službyzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DEPUDekontaminace půdzkouška4
DPDiplomová prácezápočet20
TPOH1Technika pro OH 1zkouška6
TEVOTechnologie vodyzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
BIONBionikazkouška5
FVOFyzikální vlastnosti odpadůzkouška5
CVOChemické vlastnosti odpadůzkouška5
RADORadioaktivní odpadyzkouška5
ZRKZneškodňování ropných kontaminacízkouška4