Studijní programy / N-RL Rostlinolékařství
Program: N-RL Rostlinolékařství
Obor: N-RL-RL Rostlinolékařství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studenti získají znalosti ze všech oblastí integrované ochrany rostlin polních a zahradních plodin, okrasných rostlin a lesních dřevin. Budou obeznámeni se spektrem hospodářsky závažných a potencionálně nebezpečných škůdců a původců chorob a s jejich znaky a projevy. Získají znalosti z oblasti rostlinolékařského práva a předpisů vztahujících se k ochraně rostlin. Absolvent oboru bude schopen provádět přesnou detekci a determinaci původců chorob, škůdců a plevelů současnými diagnostickými metodami, bude schopen rozhodovat o účelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí.
Studijní výstupy: Absolventi mají znalosti ze všech oblastí integrované ochrany rostlin polních a zahradních plodin, okrasných rostlin a lesních dřevin.
Absolventi jsou obeznámeni se spektrem hospodářsky závažných a potencionálně nebezpečných škůdců a původců chorob a s jejich znaky a projevy.
Mají znalosti z oblasti rostlinolékařského práva a předpisů vztahujících se k ochraně rostlin.
Absolvent oboru je schopen provádět přesnou detekci a determinaci původců chorob, škůdců a plevelů současnými diagnostickými metodami.
Absolvent je schopen rozhodovat o účelném a efektivním použití metod integrované ochrany rostlin a posuzovat problematiku zdraví rostlin z pohledu jejich vlivu na zdraví zvířat a lidí.
Uplatnění absolventů:Absolventi získají ucelený soubor znalostí a dovedností nezbytných pro výkon funkcí ve státní správě, institucích a zemědělských podnicích a službách, výzkumných ústavech, šlechtitelských pracovištích, včetně požadavků na odbornou způsobilost pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHOKRChoroby okrasných rostlinzkouška5
OZAOkrasné zahradnictvízkouška6
SHPPSystémy hnojení polních plodinzkouška5
SLRŠlechtění rostlinzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EPGREpidemiologie a gradologiezkouška6
CHSDChoroby a škůdci dřevinzkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
REPLRegulace plevelůzkouška4
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
SOKRLŠkůdci okrasných rostlinzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CTXEkotoxikologiezkouška5
GBOCHGenetická a biologická ochrana GMOzkouška6
IDASInformační a datové systémy v zemědělstvízkouška5
MNGPodnikový managementzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
IORIntegrovaná ochrana rostlinzkouška6
OZPRLOchrana životního prostředí v RLzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
ABONAbionózyzkouška6
CHEPORChemické přípravky na ochranu rostlinzkouška5
KZPKvalita a zdraví půdzkouška6
OSEZOchrana v systémech ekologického zemědělstvízkouška5
PFRPatologická fyziologie rostlinzkouška4
PTEPPěstování technických a speciálních plodinzkouška4
PRZEPrecizní zemědělstvízkouška5
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4
SYRVSystémy rostlinné výrobyzkouška5
VIBAVirologie a bakteriologiezkouška6
ZAGEZáklady genomikyzkouška4