Studijní programy / N-FYTO Fytotechnika
Program: N-FYTO Fytotechnika
Obor: N-FYTO-BR Biotechnologie rostlin
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je získání detailních znalostí o molekulární biologii, genetice, biochemii a fyziologii rostlin od úrovně buňky přes pletiva a orgány až po celistvý organismus. Pozornost je věnována i dalším organismům, které ovlivňují rostliny. Pozornost je věnována uplatnění získaných hlubokých, teoretických znalostí v praktické činnosti, především v oblasti biotechnologií rostlin. Absolvent je vybaven i vědomostmi, které mu umožňují efektivní vedení pracovního kolektivu. Na výuce se podílejí pracovníci Agronomické, Lesnické a dřevařské i Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR Brno.
Studijní výstupy: Absolventi mají detailní znalostí o molekulární biologii, genetice, biochemii a fyziologii rostlin od úrovně buňky přes pletiva a orgány až po celistvý organismus.
Absolventi umí uplatnit hluboké teoretické znalosti v praktické činnosti, především v oblasti biotechnologií rostlin.
Absolvent je vybaven i vědomostmi, které mu umožňují efektivní vedení pracovního kolektivu.
Uplatnění absolventů:Uplatnění absolventů je především na pracovištích zabývajících se biotechnologiemi rostlin tj. na vědeckých a výzkumných ústavech, dále pak na specializovaných pracovištích, jako jsou genové banky. Absolventi naleznou uplatnění i v oblastech udržování a zlepšování genofondu.
S nabytými zkušenostmi v provozech s nejmodernějším laboratorním vybavením je možné najít uplatnění prakticky na všech laboratorních pracovištích i ve státní správě.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BICROBiochemie rostlinzkouška6
BIRBBiologie rostlinné buňkyzkouška3
FYRUVFyziologie růstu a vývojezkouška5
GEROGenetika rostlinzkouška6
ODSF3Odborný seminář IIIzápočet2
TRVITransfer výzkumu a inovacízkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ODSF4Odborný seminář IVzápočet2
PRAXM1Praxe magisterská - 2 týdnyzápočet2
PSEMProdukce sekundárních metabolitůzkouška3
ZBDZpracování biologických datzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKRIEkologická rizikazkouška5
ODSF5Odborný seminář Vzápočet2
VGROVývojová genetika rostlinzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
EXPMExperimentální morfologie rostlinzkouška4
ODSF6Odborný seminář VIzápočet2
RBIPRostlinné biotechnologie v praxizápočet3
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 7 př.)
APMYAplikovaná mykologiezkouška5
BICHORBiologická a chemická ochrana rostlinzkouška5
FYDRFyziologie dřevinzkouška5
FYMIKFyziologie mikroorganismůzkouška5
HORMHormonologiezkouška5
IMUGImunologiezkouška4
MOFRMolekulární fylogenetika rostlinzkouška5
MFYRMolekulární fyziologie rostlinzkouška4
PFRPatologická fyziologie rostlinzkouška4
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4