Studijní programy / N-ASE Agricultural Specialization
Program: N-ASE Agricultural Specialization
Obor: N-ASE-GA General Agriculture in English
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor Zemědělské inženýrství je určen pro absolventy příslušných Bc. oborů, zejména oboru Všeobecné zemědělství, kteří si chtějí dalším studiem prohloubit všeobecný přehled nejen z oblasti rostlinné a živočišné výroby, ale také z problematiky mechanizace výrobních procesů. V průběhu navazujícího magisterského studia se posluchači podrobně seznámí s problematikou řízení podniků živočišné a rostlinné výroby, se systémy rostlinné a živočišné produkce, aktuálními otázkami ekologického zemědělství a trvalého rozvoje venkova. Velká pozornost je věnována problematice produkce zdravotně nezávadných potravinových surovin, bezpečných potravin a zdravému životnímu prostředí. V tomto navazujícím studiu se posluchači zabývají i otázkami zemědělské politiky a zásadami moderního manažerského přístupu řízení.
Uplatnění absolventů:Po úspěšném ukončení studia mají absolventi možnost všestranného uplatnění nejen na regionální úrovni, ale i v národní či mezinárodní oblasti. Uplatnění se jim vedle zemědělské sféry nabízí i v různých zemědělsko-obchodních společnostech, výzkumných ústavech, ve specializovaných firmách, úřadech státní správy či v soukromé sféře.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KREKOKrajinná ekologiezkouška5
KZPKvalita a zdraví půdzkouška6
SHPPSystémy hnojení polních plodinzkouška5
TKHZTechnika krmení hospodářských zvířatzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
GENZAAplikovaná genetika v zemědělstvízkouška5
ODPHOOdpadové hospodářstvízkouška6
PALUKPastvinářství a lukařstvízkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KSKKonzervace a skladování krmivzkouška6
MEVPRMechanizace výrobních procesůzkouška6
MNGPodnikový managementzkouška5
PSHZProdukční systémy hospodářských zvířatzkouška6
SLRŠlechtění rostlinzkouška6
TRVPTvorba výnosu polních plodinzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
SYRVSystémy rostlinné výrobyzkouška5
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatzkouška6
ZHPCTZoohygiena a prevence chorobzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
ESCHZEkologické systémy chovu zvířatzkouška5
EKZEkologické zemědělstvízkouška5
PASTSPastvinářství v tropech a subtropechzkouška4
RRYBRybářstvízkouška5