Studijní programy / B-EMAJ Economics and Management
Program: B-EMAJ Economics and Management
Obor: B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává nejen široky všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění dílčích činností z oblasti řízení obchodu, produkce, financování a personalistiky. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent je dále specificky připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven znalostmi kvantitativních metod pro podporu rozhodování, dále základními statistickými metodami pro zpracování ekonomických dat a dovednostmi z oblasti efektivní práce s moderním informačním a komunikačním vybavením. Absolvent je schopen využít teoretické poznatky a modelové aplikace z ekonomiky a managementu pro tvůrčí řešení rozhodovacích problémů a organizaci činností v podniku.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd
absolvent zná podstatu ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen využívat metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent umí využívat kvantitativní metody a techniky a další efektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent disponuje odbornými znalostmi v oblasti řízení procesů a zdrojů v různých časových horizontech
absolvent bude schopen vykovávat odborné ekonomické činnosti na úrovni středního stupně řízení organizací
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na pozicích nižšího managementu a asistentů vrcholového managementu velkých podniků a dále na manažerských pozicích malých a středních podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako odborní konzultanti ve finančních institucích. Obor připravuje absolventy také pro samostatnou podnikatelskou činnost v oblasti výroby i poskytování služeb.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSADaňová soustava v AJzkouška5
MT1AMatematika I v AJzkouška5
MI1AMikroekonomie I v AJzkouška6
PEKAPodniková ekonomika I v AJzkouška5
VA1AVýpočetní technika a algoritmizace I v AJzápočet3
ZVSAZáklady práva I v AJzápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTAFinanční trhy v AJzkouška6
IE1AInformatika pro ekonomy I v AJzápočet3
MA1AMakroekonomie I v AJzkouška6
MT2AMatematika II v AJzkouška6
OKAJAObchodní jazyk - angličtinazkouška2
SOCASociologie a sociální psychologie v AJzkouška3
VA2AVýpočetní technika a algoritmizace II v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1AFinanční účetnictví I v AJzkouška5
IE2AInformatika pro ekonomy II v AJzkouška5
MANAManagement v AJzkouška5
MARAMarketing I v AJzkouška5
ST1AStatistika v AJzkouška6
ZSEAZáklady světové a evropské integrace v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM1AEkonometrie I v AJzkouška5
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
PRPAObchodní právo v AJzkouška4
PERAPersonalistika v AJzkouška5
PNFAPodnikové finance v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSBakalářský seminářzápočet2
EMMAEkonomicko-matematické metody v AJzkouška6
EKCAEvropské kultury a civilizace v AJzkouška4
MMAMezinárodní marketing v AJzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
CRUACestovní ruch v AJzkouška5
MPSAManažerská psychologie v AJzkouška4
OPMAOperační management v AJzkouška5
MSPAPodnikatelský plán v AJzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 10 kr.)
TENAEnergetika a technika v AJzkouška6
IZKAInformační zdroje a komunikace v AJzkouška5
KAPAKancelářské aplikace v AJzkouška5
PRXOdborná praxezápočet6
PETASpolečenská odpovědnost firem v AJzkouška5
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999