Studijní programy / B-HPS Hospodářská politika a správa
Program: B-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: B-HPS-VS Veřejná správa
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven odbornými znalostmi v problematice veřejné a státní správy. Absolvent při výkonu činností uplatní specifické znalosti a dovednosti z oblasti financování regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí, veřejných financí, dále znalosti z podnikové ekonomiky a z fungování finančních trhů a institucí. Odpovídající teoretické a metodické znalosti dokáže aplikovat v praktické činnosti těchto organizací. Absolvent studijního oboru Veřejná správa má teoretické předpoklady pro magisterské studium oboru Veřejná správa na mateřské fakultě či na obdobně zaměřených studijních magisterských oborech na jiných univerzitách.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické jevy
absolvent zná se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
absolvent umí aplikovat metody monitorování a kontroly ekonomických a manažerských procesy ve veřejné správě a neziskových organizacích
absolvent je schopen využít kvantitativní metody a techniky pro podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolvent tohoto oboru se uplatní na pozicích nižšího až středního managementu ve státní správě a v institucích poskytujících poradenské, konzultační a finanční služby státní správě a municipálnímu sektoru. Absolvent je schopen samostatně či v týmu zajišťovat činnosti institucí veřejné a státní správy především v oblasti jejich financování. Je schopen vykonávat i běžné činnosti zajišťující chod uvedených organizací. V příslušných oblastech svého působení uplatní absolvent informační a komunikační technologie pro zefektivnění svých činností.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDaňová soustavazkouška5
MT1Matematika Izkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
VA1Výpočetní technika a algoritmizace Izápočet3
ZVSZáklady práva Izápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IE1Informatika pro ekonomy Izápočet3
MA1Makroekonomie Izkouška6
MT2Matematika IIzkouška6
POLPolitologiezkouška5
SPHSprávní právo hmotnézkouška5
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
IE2Informatika pro ekonomy IIzkouška5
MANManagementzkouška5
ST1Statistikazkouška6
VSVeřejná správazkouška5
ZSEZáklady světové a evropské integracezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CRUCestovní ruchzkouška5
EKM1Ekonometrie Izkouška5
FRRFinancování regionálního rozvojezkouška5
HPO1Hospodářská politika Izkouška6
MARMarketing Izkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSBakalářský seminářzápočet2
PRXOdborná praxezápočet6
SRASprávní řízení a jeho aplikace ve veřejné správězkouška4
VFVeřejné financezkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OSDUTOdborný seminář - Daně a účetnictvízápočet2
OSEKOdborný seminář - Ekonomiezápočet2
OSEFPOdborný seminář - Ekonomika a finance podnikuzápočet2
OSFOdborný seminář - Financezápočet2
OSISOdborný seminář - Informační systémyzápočet2
OSKMOdborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomiizápočet2
OSMOdborný seminář - Marketingzápočet2
OSOBOdborný seminář - Obchodzápočet2
OSSPOdborný seminář - Sociální psychologiezápočet2
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
UPRÚzemní plánování a stavební řízenízkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 8 kr.)
BA1Bankovnictví Izkouška4
MEManažerské dovednostizkouška4
MKVMarketingová komunikacezkouška5
OZPOchrana životního prostředízkouška5
MSPPodnikatelský plánzkouška4
PNFPodnikové financezkouška5
POJPojišťovnictví Izkouška4
REKReformy české a světové ekonomikyzkouška4
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999