Studijní programy / B-II Inženýrská informatika
Program: B-II Inženýrská informatika
Obor: B-II-ARI Automatizace řízení a informatika
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí a operačních systémů a automatizace procesů nezbytných k samostatnému výkonu profese. Absolvent získává znalosti také v oblasti aplikované informatiky, automatizace procesů, umělé inteligence, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Orientace v příbuzných oborech zaměřených na zemědělství či odpadové hospodářství mu umožňuje chápat implementaci informačních technologií v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho zaměstnání či dalšího studia. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia či v příbuzných oborech.
Studijní výstupy: absolvent má znalosti a praktické dovednosti v oblasti informatiky a automatizace procesů k samostatnému výkonu
absolvent získá dovednosti pro výkon profese v oblasti hromadného zpracování dat, kvalifikované správy informačních systémů
absolvent má znalosti v oblasti aplikované informatiky, automatizace procesů, technického a programového řešení aplikací informačních technologií
absolvent je schopen využívat manažerské metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je vybaven odbornými dovednostmi a znalostmi, které mu umožní efektivně pracovat v oblasti informačních technologií a informačních systém
absolvent umí aplikovat metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány automatizované procesy v oblasti informačních technologi
Uplatnění absolventů:Absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/IT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů. Může najít uplatnění také jako vedoucí programátor, analytik a administrátor IT, manažer malých a středních týmů zaměřených na vývoj IT a automatizovaných systémů řízení.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ALGAlgoritmizacezkouška6
JE1Angličtina 1, EIzápočet2
AMAAplikovaná matematika Izkouška5
FZTFyzikální základy technikyzkouška6
TZITeoretické základy informatikyzkouška6
VT1Výpočetní technika Izápočet3
ZOOZáklady objektového návrhuzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
JE2Angličtina 2, EIzkouška2
APVAplikační programové vybavenízkouška5
IMAIntegrovaný managementzkouška4
OSOperační systémyzkouška6
VT2Výpočetní technika IIzkouška5
ZELZáklady elektrotechnikyzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AMA2Aplikovaná matematika IIzkouška5
MS1Měřicí systémy Izkouška6
TE1Odborná terminologie IS/ICTzápočet2
PSPočítačové sítě Izkouška6
PTNProgramovací technikyzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
CPPProgramovací jazyk C++zkouška6
PJJProgramovací jazyk Javazkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DBSDatabázové systémy Izkouška7
MS2Měřicí systémy IIzkouška6
PGRPočítačová grafika Izkouška6
AVTKPraxe vývojových technik Kybernetikazápočet3
TKYTechnická kybernetikazkouška6
TEPRTechnologické projektyzkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATEAutomatizační technikazkouška6
BSABakalářský seminář IS/ICTzápočet2
ITInformační systémy a technologiezkouška7
LGALogistikazkouška6
PRXOdborná praxezápočet6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
GISGeografické informační systémyzkouška6
ICTEIS/ICT v environmentuzkouška6
IIZPIS/ICT v zemědělství a potravinářstvízkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPABakalářská práce IS/ICTzápočet8
VUIUmělá inteligence Izkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 12 kr.)
BISBezpečnost informačních systémůzkouška6
EXINExpertní inženýrstvízkouška6
JAJava aplikacezkouška6
KICTKoncepce a inovace v IS/ICTzápočet5
LOHLegislativa OHzkouška8
XMLMobilní aplikacezkouška6
PAPPočítačové aplikacezkouška6
PTEPotravinářská technikazkouška6
CPPProgramovací jazyk C++zkouška6
PJJProgramovací jazyk Javazkouška6
PRLProgramovací jazyk Perlzkouška6
PRMTProvoz mobilní technikyzkouška5
PSTProvoz stacionární technikyzkouška5
TZOTechnika pro zpracování odpadůzkouška6
WAWebové aplikacezkouška6
WDWebový designzkouška6