Studijní programy / B-SI Systémové inženýrství a informatika
Program: B-SI Systémové inženýrství a informatika
Obor: B-SI-EI Ekonomická informatika
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí, operačních systémů a analýzy a návrhu informačních systémů. Absolventi mají dostatečné znalosti a dovednosti pro efektivní řízení obchodních podniků a podniků služeb v terciárním sektoru národního hospodářství, stejně jako znalosti pro efektivní řízení obchodní činnosti v podniku jakéhokoliv zaměření. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia.
Studijní výstupy: absolvent má znalosti v oblasti informatiky, ekonomie, managementu a společenských věd, aby byl schopen analyzovat a chápat ekonomické jevy
absolvent zná se základy informačních systémů a informačních technologií
absolvent umí aplikovat ty metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent zná kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je vybaven odbornými znalostmi a dovednostmi, je umožňí efektivně pracovat v oblasti informačních systémů a informačních technologií
Uplatnění absolventů:Absolventi studijního programu najdou uplatnění zejména v podnicích zaměřených na tvorbu, nákup a prodej informačních systémů a informačních technologií. Uplatní se také v útvarech informatiky výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT jako správce softwarových systémů, databázových systémů, webových serverů či podnikových počítačových sítí či jako analytik a programátor. Studium umožňuje i kvalifikovaný výkon ekonomicko-správních činností v rámci střední úrovně managementu.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ALGAlgoritmizacezkouška6
JE1Angličtina 1, EIzápočet2
MT1Matematika Izkouška5
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
TZITeoretické základy informatikyzkouška6
VT1Výpočetní technika Izápočet3
ZOOZáklady objektového návrhuzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
JE2Angličtina 2, EIzkouška2
MARMarketing Izkouška5
MT2Matematika IIzkouška6
OSOperační systémyzkouška6
PGRPočítačová grafika Izkouška6
VT2Výpočetní technika IIzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
APVAplikační programové vybavenízkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
TE1Odborná terminologie IS/ICTzápočet2
PSPočítačové sítě Izkouška6
PTNProgramovací technikyzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
CPPProgramovací jazyk C++zkouška6
PJJProgramovací jazyk Javazkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DBSDatabázové systémy Izkouška7
MA1Makroekonomie Izkouška6
AVTPraxe vývojových technikzápočet3
UADÚčetnictví a danězkouška7
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSABakalářský seminář IS/ICTzápočet2
EMMEkonomicko matematické metodyzkouška6
ITInformační systémy a technologiezkouška7
MANManagementzkouška5
OSISOdborný seminář - Informační systémyzápočet2
ST1Statistikazkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPABakalářská práce IS/ICTzápočet8
PRISPrávo informačních systémůzkouška5
VUIUmělá inteligence Izkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
AVKAudiovizuální komunikacezkouška5
BISBezpečnost informačních systémůzkouška6
DIFDigitální fotografiezkouška6
JAJava aplikacezkouška6
KICTKoncepce a inovace v IS/ICTzápočet5
UNXOperační systémy IIzkouška6
PHPočítačová hudbazápočet4
PAPPočítačové aplikacezkouška6
PRLProgramovací jazyk Perlzkouška6
SEASociální a ekonomické aplikace GISzápočet4
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999
WAWebové aplikacezkouška6
WDWebový designzkouška6
ZTPZpracování textů na počítačizkouška4