Studijní programy / B-HPS Hospodářská politika a správa
Program: B-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: B-HPS-F Finance
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven odbornými znalostmi z oblasti financí. Specificky jde o znalosti z oblasti finančního účetnictví, daňových zásad a evidence daní, znalosti o financování podniků, znalosti o fungování finančního trhu, jeho institucí a instrumentů finančního trhu a využití finančních instrumentů v podnikové praxi. Odpovídající teoretické a metodické znalosti dokáže aplikovat prakticky. Absolvent je schopen samostatně či v týmu zajišťovat činnosti ve finanční oblasti podniku včetně daňové problematiky a řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními institucemi. Absolvent studijního oboru Finance má teoretické předpoklady pro magisterské studium oboru Financí na mateřské fakultě či na obdobně zaměřených studijních magisterských oborech na jiných univerzitách.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické jevy
absolvent zná se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
absolvent umí aplikovat metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent je schopen využít kvantitativní metody a techniky pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolvent tohoto oboru se uplatní v podnicích výrobního charakteru i v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě a ve finančních institucích. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic při činnostech zajišťujících financování organizací, při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, při vedení účetnictví, optimalizaci daní v organizacích a na nižších manažerských pozicích v oblasti správy daní. V příslušných oblastech svého působení uplatní absolvent informační a komunikační technologie pro zefektivnění svých činností.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDaňová soustavazkouška5
MT1Matematika Izkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
VA1Výpočetní technika a algoritmizace Izápočet3
ZVSZáklady práva Izápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTFinanční trhyzkouška6
IE1Informatika pro ekonomy Izápočet3
MA1Makroekonomie Izkouška6
MT2Matematika IIzkouška6
PRPObchodní právozkouška4
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
IE2Informatika pro ekonomy IIzkouška5
MANManagementzkouška5
MARMarketing Izkouška5
ST1Statistikazkouška6
ZSEZáklady světové a evropské integracezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVAK1Světový jazyk - Angličtina K 1zápočet2
SVFK1Světový jazyk - Francouzština K 1zápočet2
SVNK1Světový jazyk - Němčina K 1zápočet2
SVRK1Světový jazyk - Ruština K 1zápočet2
SVSK1Světový jazyk - Španělština K 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA1Bankovnictví Izkouška4
EKM1Ekonometrie Izkouška5
HPO1Hospodářská politika Izkouška6
PNFPodnikové financezkouška5
VSVeřejná správazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVAK2Světový jazyk - Angličtina K 2zkouška2
SVFK2Světový jazyk - Francouzština K 2zkouška2
SVNK2Světový jazyk - Němčina K 2zkouška2
SVRK2Světový jazyk - Ruština K 2zkouška2
SVSK2Světový jazyk - Španělština K 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSBakalářský seminářzápočet2
MKVMarketingová komunikacezkouška5
PRXOdborná praxezápočet6
OSCJOdborný seminář v cizím jazycezápočet2
MSPPodnikatelský plánzkouška4
PDAPřímé danězkouška5
VFVeřejné financezkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
NDANepřímé danězkouška5
OOBObchodní operace Izkouška5
OMAOperační managementzkouška5
POJPojišťovnictví Izkouška4
KPPrávo EUzkouška6