Studijní programy / B-EM Ekonomika a management
Program: B-EM Ekonomika a management
Obor: B-EM-MCR Management cestovního ruchu
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent studia získá nejen široký všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku ale také detailní obchodně -- marketingové znalosti zaměřené na specifickou oblast podnikání v cestovním ruchu. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účetnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent bude mít dobrý přehled o legislativním rámci průmyslu cestovního ruchu v České republice. Bude schopen plánovat finanční zajištění aktivit v cestovním ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních možností jak v České republice, tak v Evropské unii. Absolvent bude komunikovat na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Obor klade důraz na vzdělání absolventa v širším kontextu cestovního ruchu, absolvent tak kromě kvalitního manažersko-ekonomického pojetí vnímá a vyhodnocuje dopad podnikatelských aktivit na regionální rozvoj, společnost i přírodní prostředí.
Studijní výstupy: Absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd pro jejich následnou aplikaci v průmyslu cestovního ruchu
Absolvent získá praktické dovednosti nezbytné pro řešení konkrétních samostatných a týmových úkolů
Absolvent získá schopnost orientace v legislativě a specificích trhu cestovního ruchu
Absolvent je schopen využívat analytické nástroje, kvalitativní a kvantitativní metody podporující kvalifikované rozhodování při podnikání v cestovním
Absolvent je způsobilý navrhovat efektivní marketingové strategie, jejichž součástí je formulace specifických marketingových nástrojů v cestovním ruch
Absolvent je připravený na působení ve státní, veřejné či soukromé sféře sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech
Uplatnění absolventů:Absolvent nalézá uplatnění na pozicích ekonoma a/nebo manažera podniků působících v oblasti cestovního ruchu, je vhodným kandidátem na asistenta vrcholového managementu mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců. Absolventi se dále uplatňují ve státní sféře, na obecní, krajské i celorepublikové úrovni na pozicích odborných pracovníků zabývajících se regionálním rozvojem, turistikou a cestovním ruchem. Obor připravuje absolventy také pro samostatné podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDaňová soustavazkouška5
MT1Matematika Izkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
SOCSociologie a sociální psychologiezkouška3
VA1Výpočetní technika a algoritmizace Izápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTFinanční trhyzkouška6
IE1Informatika pro ekonomy Izápočet3
MA1Makroekonomie Izkouška6
MT2Matematika IIzkouška6
PNFPodnikové financezkouška5
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIzkouška4
ZVSZáklady práva Izápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
IE2Informatika pro ekonomy IIzkouška5
MANManagementzkouška5
MARMarketing Izkouška5
ST1Statistikazkouška6
ZSEZáklady světové a evropské integracezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CRUCestovní ruchzkouška5
EKM1Ekonometrie Izkouška5
GCRGeografie cestovního ruchuzkouška3
PRPObchodní právozkouška4
UCRÚčetnictví a daně v CRzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSBakalářský seminářzápočet2
PRXOdborná praxezápočet6
PCRPodnikání v cestovním ruchuzkouška4
VSVeřejná správazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OSDUTOdborný seminář - Daně a účetnictvízápočet2
OSEKOdborný seminář - Ekonomiezápočet2
OSEFPOdborný seminář - Ekonomika a finance podnikuzápočet2
OSFOdborný seminář - Financezápočet2
OSISOdborný seminář - Informační systémyzápočet2
OSKMOdborný seminář - Kvantitativní metody v ekonomiizápočet2
OSMOdborný seminář - Marketingzápočet2
OSOBOdborný seminář - Obchodzápočet2
OSSPOdborný seminář - Sociální psychologiezápočet2
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
DESDestinační managementzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 8 kr.)
FRRFinancování regionálního rozvojezkouška5
GISGeografické informační systémyzkouška6
HKCHistorie a kultura v cestovním ruchuzkouška3
MPSManažerská psychologiezkouška4
MEManažerské dovednostizkouška4
MKVMarketingová komunikacezkouška5
PETSpolečenská odpovědnost firemzkouška5
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999
VVVeletrhy a výstavyzkouška4