Studijní programy / B-EM Ekonomika a management
Program: B-EM Ekonomika a management
Obor: B-EM-ME Manažersko-ekonomický
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává nejen široky všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění dílčích činností z oblasti řízení obchodu, produkce, financování a personalistiky. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent je dále specificky připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven znalostmi kvantitativních metod pro podporu rozhodování, dále základními statistickými metodami pro zpracování ekonomických dat a dovednostmi z oblasti efektivní práce s moderním informačním a komunikačním vybavením. Absolvent je schopen využít teoretické poznatky a modelové aplikace z ekonomiky a managementu pro tvůrčí řešení rozhodovacích problémů a organizaci činností v podniku.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd
absolvent zná podstatu ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen využívat metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent umí využívat kvantitativní metody a techniky a další efektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent disponuje odbornými znalostmi v oblasti řízení procesů a zdrojů v různých časových horizontech
absolvent bude schopen vykovávat odborné ekonomické činnosti na úrovni středního stupně řízení organizací
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na pozicích nižšího managementu a asistentů vrcholového managementu velkých podniků a dále na manažerských pozicích malých a středních podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako odborní konzultanti ve finančních institucích. Obor připravuje absolventy také pro samostatnou podnikatelskou činnost v oblasti výroby i poskytování služeb.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDaňová soustavazkouška5
MT1Matematika Izkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
VA1Výpočetní technika a algoritmizace Izápočet3
ZVSZáklady práva Izápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTFinanční trhyzkouška6
IE1Informatika pro ekonomy Izápočet3
MA1Makroekonomie Izkouška6
MT2Matematika IIzkouška6
SOCSociologie a sociální psychologiezkouška3
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIzkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
IE2Informatika pro ekonomy IIzkouška5
MANManagementzkouška5
MARMarketing Izkouška5
ST1Statistikazkouška6
ZSEZáklady světové a evropské integracezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVAK1Světový jazyk - Angličtina K 1zápočet2
SVFK1Světový jazyk - Francouzština K 1zápočet2
SVNK1Světový jazyk - Němčina K 1zápočet2
SVRK1Světový jazyk - Ruština K 1zápočet2
SVSK1Světový jazyk - Španělština K 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM1Ekonometrie Izkouška5
HPO1Hospodářská politika Izkouška6
OOBObchodní operace Izkouška5
PRPObchodní právozkouška4
PERPersonalistikazkouška5
PNFPodnikové financezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVAK2Světový jazyk - Angličtina K 2zkouška2
SVFK2Světový jazyk - Francouzština K 2zkouška2
SVNK2Světový jazyk - Němčina K 2zkouška2
SVRK2Světový jazyk - Ruština K 2zkouška2
SVSK2Světový jazyk - Španělština K 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSBakalářský seminářzápočet2
EMMEkonomicko matematické metodyzkouška6
PRXOdborná praxezápočet6
OSCJOdborný seminář v cizím jazycezápočet2
MSPPodnikatelský plánzkouška4
PDAPřímé danězkouška5
VFVeřejné financezkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
MPSManažerská psychologiezkouška4
NDANepřímé danězkouška5
OMAOperační managementzkouška5
KPPrávo EUzkouška6