Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Program: N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura
Obor: N-ZKA-MZKU Management zahradních a krajinářských úprav
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studium je zaměřeno na rozvoj tvůrčích schopnosti pro uplatňování biologických, environmentálních, technologických a ekonomických postupů v zahradní architektuře. Studium se metodologicky opírá o nácvik řešení modelových problémů ve správě zelně i v soukromém sektoru (rozvoj systémů zeleně sídel, příprava a vedení stavby, lesnická činnost). Absolvent je schopen vykonávat širokou škálu činností na úrovni územního a krajinného plánování, zakládání, údržby a veřejné správy, zaměřených na objekty zeleně i další přírodní prvky a celé úseky městské i venkovské krajiny.
Studijní výstupy: Prohlubování a rozšiřování znalostí získaných v bakalářském stupni studia.
Schopnost analyzovat a rozvíjet systémy zeleně měst
Inženýrská činnost při realizaci a zajištění staveb zahradní a krajinářské architektury.
Ekonomické, právní a manažerské aspekty správy zeleně.
Péče o přírodu a krajinu.
Schopnost komunikovat se státní správou v procesu správních řízení.
Znalosti zakládání, pěstování, výchovy a obnovy vegetačních prvků v sídle a krajině.
Použití rostlin v zahradní a krajinářské tvorbě.
Ekonomické, právní a manažerské aspekty oboru ZAKA v podnikatelské sféře.
Uplatnění absolventů:Absolvent nachází uplatnění v těchto sektorech pracovního trhu:
- podnikatelské prostředí (vrcholový management, samostatně podnikající osoba), státní správa a samospráva (vedoucí pozice), školství (pedagog na středních odborných školách, výzkum (odborný pracovní), oborová projekce (manažer pro inženýrskou činnost).
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BKZBiotechnika krajinné zelenězkouška5
KE1Krajinná ekologie Izkouška3
KP1Krajinné plánování Izápočet2
MEZ2Mechanizace pro ZAKAzkouška3
PRM1Praktika (mgr.) Izkouška8
ZA2Zahradně architektonická tvorba IIzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KP2Krajinné plánování IIzkouška2
PR1Použití rostlin Izápočet5
PKIIPraktika (mgr.) IIzkouška8
Skupina předmětů povinných
PRXNPraxe (mgr.)zápočet6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PMMPodnikový management (MZKU)zkouška5
PR2Použití rostlin IIzkouška5
PKIIIPraktika (mgr.) IIIzkouška8
PVIPrávo Izkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PKIVPraktika (mgr.) IVzkouška8
PVIIPrávo IIzkouška3
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 16 kr.)
ARBMArboristika pro MZKUzkouška5
PUPKPéče o chráněná území přírody a krajinyzkouška5
RKTRekultivacezkouška5
ROZRozpočtovánízkouška3
SUBZSeminář Ústavu biotechniky zelenězkouška3
SUPKSeminář Ústavu plánování krajinyzkouška3
SMAStrategický management pro ZFzkouška5
SORZŠkolkařství okrasných rostlin ZaKAzkouška5
URB2Urbanismus IIzkouška4
VSPVeřejná správazkouška3
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
EZCZExpertní a znalecká činnost v ZaKAzkouška3
GKIGIS a krajinné interpretacezápočet3
IKVInteriérové květinářstvízkouška3
KE2Krajinná ekologie IIzkouška5
LROZLéčivé rostliny v okrasném zahradnictvízkouška5
PR3Použití rostlin IIIzkouška6
GISSystémy GISzápočet3
TRZTrávníkářství (základy)zkouška2
UAGÚvod do GISzápočet2
ZAZZahradnictví pro ZAKAzkouška3
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
AVPKAudiovizuální percepce krajinyzápočet3
EOVOEkologické ovocnářstvízkouška4
EXOExtenzivní ovocnictvízkouška6
FL1Floristika Izápočet5
GKIGIS a krajinné interpretacezápočet3
LESLesnictvízkouška5
OTSOvocnictví tropů a subtropůzkouška5
SPPSeminář participativního plánovánízápočet5
CADSystémy CADzápočet3
UAGÚvod do GISzápočet2
ZVYZahradnické výstavnictvízkouška5