Studijní programy / N-RRA Regional Development
Program: N-RRA Regional Development
Obor: N-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Magisterský studijní program je zaměřen na teoreticko-metodologické a praktické aspekty formování strategie a koncepce rozvoje regionů v sociálně-ekonomických a environmentálních souvislostech.
Studijní výstupy: Schopnost tvůrčího využití moderních metodologických přístupů v kontextu dalšího rozvoje podnikatelského prostředí
Schopnost identifikovat a podporovat podnikatelské aktivity
Schopnost analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje regionu
Schopnost připravovat strategie rozvoje regionu v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech
Schopnost kvalifikovaně připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o daném regionu
Schopnost aplikovat environmentální principy v analytické, návrhové i realizační fázi řešení konkrétního problému
Schopnost aplikovat moderní metody organizace a řízení ve veřejné správě, samosprávě a podnikatelských aktivitách
Uplatnění absolventů:239602
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Dr. Ing. Libor Grega

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKVSAEkonomie veřejného sektoru v AJzkouška6
RRIARAInvestiční atraktivnost regionů: teorie a praxe v AJzkouška4
PASAProgramy a strategie regionálního rozvoje v AJzkouška5
RRVZAVeřejné zakázky v AJzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDiplomový seminářzápočet1
RRGPSAGlobální produkční sítě v AJzkouška6
MVAMarketingový výzkum v AJzkouška4
KRAAÚzemní plánování v regionálním rozvoji v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRDSDADopravní systémy a distribuce v regionálním rozvoji v AJzkouška5
EPEAEnvironmentální politika v regionálním rozvoji v AJzkouška5
PEUAPrávo EU v AJzkouška4
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
SODASocioekonomická demografie v AJzkouška6
UROAUdržitelný rozvoj regionu v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRXDOdborná diplomová praxezápočet6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
MALZAManagement lidských zdrojů v AJzkouška5
MEKAManažerská ekonomika v AJzkouška6
PROMAProjektový management v AJzkouška4

Specializace

BU Business
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MALZAManagement lidských zdrojů v AJzkouška5
MEKAManažerská ekonomika v AJzkouška6
PROMAProjektový management v AJzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
AGROAAgrobyznys v rozvoji regionů v AJzkouška4
FIMAFinanční management v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPSAInterkulturní psychologie v AJzkouška6
STIAStátní ingerence a podnikání v AJzkouška4