Studijní programy / N-MTSA International Territorial Studies
Program: N-MTSA International Territorial Studies
Obor: N-MTSA-MRSA International Development Studies
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor Mezinárodní rozvojová studia v rámci studijního programu Mezinárodní teritoriální studia je zaměřen na výchovu absolventů se znalostí aktuálních problémů rozvojového světa z globálního komparativního pohledu, schopných aplikace teoretických poznatků ve specifikaci příčinných souvislostí a rozhodujících determinantů jednotlivých rozvojových procesů a jejich výsledků, identifikace problémů a schopnosti jejich praktického řešení.
Studijní výstupy: Schopnost orientovat se v aktuální mezinárodní ekonomické, politické a sociální situaci a posoudit její vliv v jednotlivých regionech světa.
Znalost interkulturních problémů a jejich souvislostí ve světovém prostoru.
Schopnost identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v rozvojovém světě v obecných i mezinárodních souvislostech.
Schopnost posuzovat příčinné souvislosti vzniku a existence problémů rozvojového světa a připravovat návrhy řešení.
Schopnost respektování environmentálních dopadů v rozhodování v širších souvislostech.
Uplatnění absolventů:239942
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRGEAGlobální environmentalistika v AJzkouška5
RRIARAInvestiční atraktivnost regionů: teorie a praxe v AJzkouška4
RRPOLAPolitologie v AJzkouška6
PROMAProjektový management v AJzkouška4
RRRAARozvojová antropologie v AJzkouška3
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDiplomový seminářzápočet1
RRDMMLADopravní management, marketing a logistika v AJzkouška5
RRFRSAFinancování rozvojové spolupráce v AJzkouška6
RRGPSAGlobální produkční sítě v AJzkouška6
RRRKAŘízení krizí v AJzkouška5
RRZPDAZahraniční politika a diplomacie v AJzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRAMSAAnalýzy v mezinárodních studiích v AJzkouška6
RREUGAAEvropská unie jako globální aktér v AJzkouška6
RRIKAInterkulturní komunikace v AJzkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
RRMOPAMezinárodní obchodní právo v AJzkouška3
RRMRAMigrace a rozvoj v AJzkouška3
SODASocioekonomická demografie v AJzkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRXDOdborná diplomová praxezápočet6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
RRAPRAAAktuální problémy rozvoje Afriky v AJzkouška4
RRAPRJJAAAktuální problémy rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie v AJzkouška4
RRAPRLAAAktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky v AJzkouška4

Specializace

GDE Global Development
1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
RRAPRAAAktuální problémy rozvoje Afriky v AJzkouška4
RRAPRJJAAAktuální problémy rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie v AJzkouška4
RRAPRLAAAktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky v AJzkouška4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRNPRPANávrh projektu rozvojové pomoci v AJzápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRIPASAIntegrační procesy agrárního sektoru v AJzkouška4
RROPRPAObhajoba projektu rozvojové pomoci v AJzápočet1
RRRZRARozvoj zdravého regionu v AJzkouška3
RRVPZRSAVyužívání přírodních zdrojů v rozvojovém světě v AJzkouška3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.