Studijní programy / N-HPS Hospodářská politika a správa
Program: N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-VS Veřejná správa
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven znalostmi z oblasti financí, umí aplikovat obecné poznatky strategického plánování a řízení na veřejný sektor, rozumí fázím a procesům v programovém cyklu, formám financování strategií a veřejných výdajových programů. Je schopen tyto procesy samostatně řídit a týmově realizovat strategie. Kvalifikovaně ovládá procesy monitoringu a evaluace strategií a programů ve veřejné správě, umí zvolit a aplikovat indikátory socio-ekonomických dopadů strategií a programů. Má předpoklady k týmové i samostatné řídící činnosti v oblasti veřejné správy.
Studijní výstupy: rozvíjet znalosti studentů v oblasti ekonomických, manažerských a společenských věd do té míry, aby byli schopni analyzovat a chápat ekonomické a sociální chování
seznámit studenty se základy a vývojem ekonomických procesů a s jejich vlivem na společnost
vyučovat a propagovat ty metody, jejichž pomocí jsou studovány, monitorovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
vyučovat a propagovat kvantitativní metody a techniky s cílem poskytnout studentům moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
naučit studenty takovým dovednostem a dát jim takové odborné znalosti a přehled, jež by jim umožnily efektivně pracovat v oblasti veřejné správy a řízení podniků, obchodních společností a dalších institucí
Uplatnění absolventů:Absolvent oboru se uplatní na úrovni středního a vrcholového managementu ve státní správě, v municipálním sektoru i v neziskových organizacích. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta v poradenských společnostech pro veřejný a neziskový sektor.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM2Ekonometrie IIzkouška5
HPOHospodářská politika IIzkouška4
IVSInformační systémy veřejné správyzápočet4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
SRPStrategické řízení a plánování ve VSzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
EVUEkonomické využití územízkouška5
EHPACEvropské hospodářské právo v AJzkouška4
MA2Makroekonomie IIzkouška5
VF2Veřejné finance IIzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RLZŘízení lidských zdrojůzkouška5
VZVeřejné zakázky a veřejně-soukromá partnerstvízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
VSSAktuální otázky ve VSzápočet3
DP2Diplomová prácezápočet10
PRMProjektový managementzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
UZNÚčetnictví a zdanění neziskových organizacízkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
FRPFinanční managementzkouška5
PITInvestiční záměry a inovační managementzkouška5
KRMKrizový managementzkouška5
MVYMarketing IIzkouška5
PAMPropagace a médiazkouška5