Studijní programy / N-HPS Hospodářská politika a správa
Program: N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-FIM Finance a investiční management
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, z oblasti řízení komerčních institucí na finančním trhu, hlubokými znalostmi procesů hospodářské politiky a evropské integrace. S využitím znalostí z uvedených disciplín je absolvent schopen koncepčně řešit obchodní a investiční procesy ve finančních institucích i operativně zabezpečovat obchodní a investiční procesy. Má odborné předpoklady zastávat řídící pozice ve finančních institucích, je schopen využít získaných znalostí a dovedností k nalézání inovativních řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě strategií při investičním rozhodování. Je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce.
Studijní výstupy: absolvent disponuje pokročilými znalostmi ekonomických, manažerských a společenských věd pro analýzu a prognózu ekonomického a finančního prostředí
absolvent je schopen samostatně zajistit finanční operace, portfolio management a financování společností
absolvent je schopen aplikovat pokročilé metody pro monitorování a kontrolu ekonomických a finančních procesů
absolvent je schopen využívat sofistikované kvantitativní metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je schopen působit jako člen vrcholové managementu v oblasti řízení bank, pojišťoven a dalších účastníků finančního trhu
Uplatnění absolventů:Absolvent tohoto oboru se uplatní ve finančních institucích, ale i v podnicích výrobního charakteru, v podnicích služeb, v neziskových organizacích, ve státní správě. Uplatní se ve výkonu nižších až středních manažerských pozic bank, pojištoven a dalších účastníků finančních trhů při přípravě podkladů pro získávání zdrojů financování, optimalizaci alokace aktiv, investic aj. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA2Bankovnictví IIzkouška5
EKM2Ekonometrie IIzkouška5
HPOHospodářská politika IIzkouška4
KTKapitálové trhyzkouška5
MUCManažerské účetnictvízkouška6
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DISDiplomní seminářzápočet2
MA2Makroekonomie IIzkouška5
MFIMezinárodní financezkouška5
VF2Veřejné finance IIzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PO2Pojišťovnictví IIzkouška5
TEIACTeorie měnové integrace v AJzkouška6
UFOÚčetnictví finančních institucízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DP2Diplomová prácezápočet10
PITInvestiční záměry a inovační managementzkouška5
MISMezinárodní investiční managementzkouška5
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
FRPFinanční managementzkouška5
ISFInformační systémy finančních institucízápočet4
MVYMarketing IIzkouška5
OCPOceňování podnikuzkouška5
MEKPodniková ekonomika IIzkouška5
STMStrategický managementzkouška5