Studijní programy / B-EMAJ Economics and Management
Program: B-EMAJ Economics and Management
Obor: B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává nejen široky všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak specifické manažersko-ekonomické kompetence k zajištění dílčích činností z oblasti řízení obchodu, produkce, financování a personalistiky. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent je dále specificky připraven pro samostatnou i týmovou práci, je vybaven znalostmi kvantitativních metod pro podporu rozhodování, dále základními statistickými metodami pro zpracování ekonomických dat a dovednostmi z oblasti efektivní práce s moderním informačním a komunikačním vybavením. Absolvent je schopen využít teoretické poznatky a modelové aplikace z ekonomiky a managementu pro tvůrčí řešení rozhodovacích problémů a organizaci činností v podniku.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd
absolvent zná podstatu ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen využívat metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány ekonomické a manažerské procesy
absolvent umí využívat kvantitativní metody a techniky a další efektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent disponuje odbornými znalostmi v oblasti řízení procesů a zdrojů v různých časových horizontech
absolvent bude schopen vykovávat odborné ekonomické činnosti na úrovni středního stupně řízení organizací
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci jednotlivých ekonomických, plánovacích a řídících oddělení velkých podniků, na pozicích nižšího managementu a asistentů vrcholového managementu velkých podniků a dále na manažerských pozicích malých a středních podniků. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností a jako odborní konzultanti ve finančních institucích. Obor připravuje absolventy také pro samostatnou podnikatelskou činnost v oblasti výroby i poskytování služeb.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1AFinanční účetnictví I v AJzkouška5
MT1AMatematika I v AJzkouška5
MI1AMikroekonomie I v AJzkouška6
PEKAPodniková ekonomika I v AJzkouška5
VA1AVýpočetní technika a algoritmizace I v AJzápočet3
ZVSAZáklady práva I v AJzápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTAFinanční trhy v AJzkouška6
IE1AInformatika pro ekonomy I v AJzápočet3
MA1AMakroekonomie I v AJzkouška6
MT2AMatematika II v AJzkouška6
OKAJAObchodní jazyk - angličtinazkouška2
SOCASociologie a sociální psychologie v AJzkouška3
VA2AVýpočetní technika a algoritmizace II v AJzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSADaňová soustava v AJzkouška5
IE2AInformatika pro ekonomy II v AJzkouška5
MANAManagement v AJzkouška5
MARAMarketing I v AJzkouška5
ST1AStatistika v AJzkouška6
ZSEAZáklady světové a evropské integrace v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM1AEkonometrie I v AJzkouška5
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
PRPAObchodní právo v AJzkouška4
PERAPersonalistika v AJzkouška5
PNFAPodnikové finance v AJzkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSAABakalářský seminář v AJzápočet2
EMMAEkonomicko-matematické metody v AJzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
MPSAManažerská psychologie v AJzkouška4
OPMAOperační management v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
TENAEnergetika a technika v AJzkouška6
IZKAInformační zdroje a komunikace v AJzkouška5
KAPAKancelářské aplikace v AJzkouška5
PRXOdborná praxezápočet6
PETASpolečenská odpovědnost firem v AJzkouška5

Specializace

SBBPA Bankovnictví a pojišťovnictví v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BA1ABankovnictví I v AJzkouška4
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
SFPAOsobní a rodinné finance v AJzkouška4
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
POJAPojišťovnictví I v AJzkouška4

SBMMA Management a marketing v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OPMAOperační management v AJzkouška5

SBMOA Marketing a obchod v AJ
1. semestr ZS 2016/2017 - ECTS - PEF
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
OOBAObchodní operace I v AJzkouška5
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MKVAMarketingová komunikace v AJzkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ZOBAObchodní operace II v AJzkouška5