Studijní programy / B-EM Ekonomika a management
Program: B-EM Ekonomika a management
Obor: B-EM-SE Sociálně ekonomický obor
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studiem absolvent získává jak všeobecný přehled z oblasti ekonomiky a managementu podniku tak hluboké znalosti z oblasti legislativy České republiky v oblasti sociální a právní. V rámci všeobecného ekonomického přehledu získá absolvent průřezové znalosti z ekonomické teorie, řízení podniku a marketingu, finančního účenitnictví a daní, kvantitativních metod a výpočetní techniky. Absolvent disponuje základním přehledem v oblasti manažerské psychologie, je schopen praktikovat klíčové personalistické činnosti. Absolvent se dobře orientuje ve struktuře právních předpisů Evropské unie a pro potřeby řešení specializované problematiky je schopen dohledat a pracovat s odbornými informačními zdroji. Obor klade důraz na všeobecný rozhled absolventa v systému organizace a fungování veřejné správy.
Studijní výstupy: absolvent získá znalosti v oblasti ekonomických a manažerských věd se sociálním aspektem
absolvent zná podstatu ekonomických procesů a jejich vliv na společnost
absolvent je schopen využívat metody, jejichž pomocí jsou sledovány a kontrolovány manažerské procesy v oblasti lidských zdrojů
absolvent umí využívat kvantitativní metody a techniky a další efektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent disponuje odbornými znalostmi v oblasti řízení procesů a zdrojů v různých časových horizontech
absolvent bude schopen vykovávat odborné ekonomické činnosti na úrovni středního stupně řízení organizací
absolvent umí sestavit finanční plán a zajistit potřebné finanční zdroje včetně využití zdrojů případné podpory z rozpočtu ČR a EU
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru naleznou uplatnění jako odborní pracovníci personálních oddělení velkých podniků, na pozicích nižšího managementu a asistentů vrcholového managementu velkých podniků a dále na manažerských pozicích neziskových organizací. Další uplatnění nalézají absolventi na pozicích analytiků a konzultantů poradenských společností. Obor připravuje absolventy také pro působení ve státní správě např. na pozici řídících pracovníků úřadů práce a dalších institucí zabývajících se převážně činnostmi sociálně-právního charakteru.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DSDaňová soustavazkouška5
MT1Matematika Izkouška5
MI1Mikroekonomie Izkouška6
ZPEPodniková ekonomika Izkouška5
SOCSociologie a sociální psychologiezkouška3
VA1Výpočetní technika a algoritmizace Izápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OKAJObchodní jazyk - angličtinazkouška2
OKNJObchodní jazyk - němčinazkouška2
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FTFinanční trhyzkouška6
IE1Informatika pro ekonomy Izápočet3
MA1Makroekonomie Izkouška6
MT2Matematika IIzkouška6
PNFPodnikové financezkouška5
VA2Výpočetní technika a algoritmizace IIzkouška4
ZVSZáklady práva Izápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
IE2Informatika pro ekonomy IIzkouška5
MANManagementzkouška5
MARMarketing Izkouška5
ST1Statistikazkouška6
ZSEZáklady světové a evropské integracezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA1Světový jazyk - Angličtina 1zápočet2
SVF1Světový jazyk - Francouzština 1zápočet2
SVI1Světový jazyk - Italština 1zápočet2
SVN1Světový jazyk - Němčina 1zápočet2
SVR1Světový jazyk - Ruština 1zápočet2
SVS1Světový jazyk - Španělština 1zápočet2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKM1Ekonometrie Izkouška5
MPSManažerská psychologiezkouška4
PPPracovní právozkouška5
KPPrávo EUzkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
SVA2Světový jazyk - Angličtina 2zkouška2
SVF2Světový jazyk - Francouzština 2zkouška2
SVI2Světový jazyk - Italština 2zkouška2
SVN2Světový jazyk - Němčina 2zkouška2
SVR2Světový jazyk - Ruština 2zkouška2
SVS2Světový jazyk - Španělština 2zkouška2
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BSAABakalářský seminář v AJzápočet2
PRXOdborná praxezápočet6
OSCJOdborný seminář v cizím jazycezápočet2
SPSystém sociálního zabezpečenízkouška4
VSVeřejná správazkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet8
PERPersonalistikazkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů volitelných (nutno odstudovat min. 0 kr.)
MASMarketing služebzkouška4
MKVMarketingová komunikacezkouška5
OBCObčanské a rodinné právozkouška4
PRPObchodní právozkouška4
SFPOsobní a rodinné financezkouška4
MSPPodnikatelský plánzkouška4
PVNPrávní vztahy k nemovitostemzkouška4
REKReformy české a světové ekonomikyzkouška4
ZTPZpracování textů na počítačizkouška4